ระบบสื่อสารดิจิตอลสำหรับงาน Broadcasting

รูปภาพมีเงา
HDTV ( High Definition Television ) โทรทัศน์ความคมชัดสูง
      HDTV ( High Definition Television ) มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า "โทรทัศน์ความคมชัดสูง" หรือ "โทรทัศน์รายละเอียดสูง" เป็นจุดเริ่มต้นและเป้าหมายหลักของการพัฒนาสู่การแพร่กระจายคลื่นระบบดิจิตอลเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นเป้าหมายหลักของ NHK ประเทศญี่ปุ่น ที่ต้องส่งสัญญาณภาพโทรทัศน์ความคมชัดสูง   เปิดอ่าน
รูปภาพมีเงา
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปลี่ยนมาใช้คลื่นสัญญาณแบบดิจิตอล
      การแพร่กระจายคลื่นแบบอนาล็อกมีขีดจำกัดในการส่งสัญญาณ ซึ่งใช้ความกว้างช่องสัญญาณมาก คลื่นสัญญาณถูกรบกวนได้ง่าย สัญญาณภาพมีคุณภาพต่ำ ไม่สามารถประยุกต์ไปใช้งานร่วมกับสื่อผสมอื่นๆได้ จึงต้องคิดค้นการส่งสัญญาณแบบดิจิตอลขึ้นมาใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและกระโดดข้ามข้อจำกัดเหล่านี้ ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น  เปิดอ่าน
รูปภาพมีเงา
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการพัฒนาเข้าสู่ระบบดิจิตอล
      ปัจจัยที่ทำให้ระบบ DVB ประสบความสำเร็จแต่ละประเทศ เกิดจากแรงจูงใจและการวางเป้าหมายที่สำคัญๆ เช่นการจัดงานถ่ายทอดใหญ่ภายในประเทศ, การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ทำให้ประเทศนั้นๆ เกิดเป้าหมายที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ DVB ได้ เพราะการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศทำให้เกิดการแข่งขันด้านเทคโนโลยี  เปิดอ่าน
รูปภาพมีเงา
การพัฒนาระบบดิจิตอลในประเทศญี่ปุ่น
      ญี่ปุ่นเลือกใช้ระบบ ISDB โดยรัฐบาลกำหนดนโยบายที่จะเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอล เพื่อจัดสรรการใช้ความถี่ให้เกิดประโยชน์ที่สุด เพราะที่ญี่ปุ่นทั่วประเทศ ใช้ช่องสัญญาณความถี่อนาล็อกเต็มหมดแล้ว จึงต้องทำการจัดสรรคลื่นสัญญาณใหม่ โดยให้ศูนย์วิจัยของ NHK Science & Technical Research Labboratories เป็นผู้พัฒนาระบบ ISDB  เปิดอ่าน
รูปภาพมีเงา
ประวัติการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิตอลของทั่วโลก
      เรามาเรียนรู้ประวัติและอุปสรรคของการเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอลของทั่วโลก ประเทศที่เปลี่ยนมาใช้ระบบ DVB ได้อย่างสมบูรณ์ อยู่ในทวีปยุโรป จำนวน 7 ประเทศ ระบบ DVB ใช้มากที่สุดในทวีปยุโรป แต่ DTT จะมีปัญหากับระบบเคลื่อนที่ สัญญาณภาพจะขาดหายและไม่ต่อเนื่องเมื่อรับด้วยมือถือและระบบเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง  เปิดอ่าน
รูปภาพมีเงา
ประเภทของระบบดิจิตอลทั่วโลก
      แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ระบบ DVB ( Digital Video Broadcasting ) พัฒนาในทวีปยุโรป, ระบบ ATSC ( Advanced TV System Committee ) หรือ 8VSB พัฒนาโดยอเมริกา, ระบบ ISDB ( Integrated Services Digital Broadcasting ) พัฒนาโดยประเทศญี่ปุ่น และ DMB ( Digital Media Broadcasting ) เป็นระบบที่ประเทศต่างๆพัฒนาขึ้นมาใช้เอง  เปิดอ่าน

จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น