ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว ส่งวันที่ : 10 มิถุนายน 2552 เวลา 14:54:55      ถูกเปิดอ่านแล้ว 4098 ครั้ง  4098 ครั้ง
เรื่อง : เยี่ยมชมห้องแล็ป ศูนย์วิจัยและพัฒนาของ NHK CTI ( ต่อ )

อุปกรณ์แสดงการหักเหของแสง มีหลักการคือใช้เครื่องฉายแสงให้มีลักษณะเป็นเส้นโค้งรูปแบบต่างๆ ไปกระทบลงบนวัตถุที่เคลื่ยนไหวด้วยความเร็วรอบคงที่ ทำให้สายตาของมนุษย์มองเห็นภาพของวัตถุ มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของแสงที่ตกกระทบ เป็นการจำลองการเรียนรู้เรื่องแสงที่มีผลต่อสายตามนุษย์ เมื่อวัตถุเคลื่อนที่จนเกิดเป็นภาพที่หักเหรูปบ้านที่หมุนเกิดเป็นภาพที่บิดเบี้ยว เกิดจากการหักเหของแสง
วันที่แจ้งข่าว 10 มิถุนายน 2552 เวลา 15:00:21 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]แสดงการบันทึกภาพด้วยกล้องที่มีความเร็วสูง สามารถมองเห็นรายละเอียดของภาพที่ชัดเจน
วันที่แจ้งข่าว 10 มิถุนายน 2552 เวลา 15:13:37 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]วันที่แจ้งข่าว 10 มิถุนายน 2552 เวลา 15:15:04 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]วันที่แจ้งข่าว 10 มิถุนายน 2552 เวลา 15:15:28 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]แสดงขั้นตอนการส่งสัญญาณภาพจากเครื่องส่ง ไปที่เครื่องรับโทรทัศน์ โดยแสดงการเกิดเส้นสแกนของภาพที่จะถูกส่งไปแสดงภาพที่เครื่องรับทีละเส้นๆ จนครบทุกเส้นบนจอภาพ
วันที่แจ้งข่าว 10 มิถุนายน 2552 เวลา 15:17:16 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]วันที่แจ้งข่าว 10 มิถุนายน 2552 เวลา 15:22:19 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]วันที่แจ้งข่าว 10 มิถุนายน 2552 เวลา 15:22:39 ผู้แจ้งข่าว admin : [8]วันที่แจ้งข่าว 10 มิถุนายน 2552 เวลา 15:23:22 ผู้แจ้งข่าว admin : [9]วันที่แจ้งข่าว 10 มิถุนายน 2552 เวลา 15:24:23 ผู้แจ้งข่าว admin : [10]วันที่แจ้งข่าว 10 มิถุนายน 2552 เวลา 15:26:03 ผู้แจ้งข่าว admin : [11]วันที่แจ้งข่าว 10 มิถุนายน 2552 เวลา 15:26:28 ผู้แจ้งข่าว admin : [12]วันที่แจ้งข่าว 10 มิถุนายน 2552 เวลา 15:27:21 ผู้แจ้งข่าว admin : [13]วันที่แจ้งข่าว 10 มิถุนายน 2552 เวลา 15:30:21 ผู้แจ้งข่าว admin : [14]วันที่แจ้งข่าว 10 มิถุนายน 2552 เวลา 15:30:39 ผู้แจ้งข่าว admin : [15]วันที่แจ้งข่าว 10 มิถุนายน 2552 เวลา 15:32:10 ผู้แจ้งข่าว admin : [16]วันที่แจ้งข่าว 10 มิถุนายน 2552 เวลา 15:32:33 ผู้แจ้งข่าว admin : [17]เอาไว้วันหลัง จะกลับมาเล่ารายละเอียด...

วันที่แจ้งข่าว 12 มิถุนายน 2552 เวลา 14:55:31 ผู้แจ้งข่าว admin : [18]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น