ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว ส่งวันที่ : 4 มิถุนายน 2552 เวลา 18:45:41      ถูกเปิดอ่านแล้ว 4491 ครั้ง  4491 ครั้ง
เรื่อง : NHK Communication Training Institute ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี

      NHK Communication Training Institute  หรือ NHK CTI เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี  Broadcasting แบบครบวงจร ให้การอบรมบุคลากรภายในบริษัท NHK เป็นประจำ และเปิดให้การอบรมแก่บุคลากรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการกระจายภาพและเสียง ซึ่งเป็นผู้พัฒนา ISDB ตั้งแต่ปี 1993 และศึกษาระบบดิจิตอลหลายแขนงทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติการ เช่น การผลิตรายการ, การกำกับภาพ, การบันทึกภาพ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิค, การแพร่ภาพภาคพื้นดิน, ดาวเทียม, เคเบิล ฯลฯ และศูนย์ฯ CTI เปิดให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าดูงานระบบการออกอากาศได้ทั้งหมดแบบครบวงจร
 
และภายในศูนย์วิจัยยังมีการทดลองและค้นคว้าอุปกรณ์ใหม่ๆ มากมาย อยากรู้...ตามเรามา
กระดาษอิเล็กทรอนิกส์
วันที่แจ้งข่าว 4 มิถุนายน 2552 เวลา 18:57:29 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]กระดาษแสดงผลแห่งโลกอนาคต
เป็นวัสดุกึ่งพลาสติก ที่มีการบรรจุเซลเรืองแสง ทำหน้าที่แสดงภาพ มีการทำงานคล้ายๆ จอ LCD แต่ลักษณะของวัสดุจะเป็นแผ่นพลาสติกบางๆ สามารถม้วนเก็บหรือดึงออกมาใช้งานได้ทุกสถานที่

วันที่แจ้งข่าว 4 มิถุนายน 2552 เวลา 19:03:37 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]วัสดุต้นแบบ ซึ่งอยู่ในระหว่างการทดลอง เพื่อทำให้มีขนาดเล็กลง และทำมีการแสดงผลที่ละเอียดมากขึ้น
วันที่แจ้งข่าว 4 มิถุนายน 2552 เวลา 19:08:10 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]วันที่แจ้งข่าว 4 มิถุนายน 2552 เวลา 19:08:49 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]ระบบเตือนภัยผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์มือถือ
วันที่แจ้งข่าว 4 มิถุนายน 2552 เวลา 19:15:01 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]      เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่เป็นประจำ อาทิ แผ่นดินไหว, ซึนามิ ฯลฯ และทางรัฐบาลของญี่ปุ่นให้ความสำคัญต่อสวัสดิภาพของประชาชนชาวญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่ง เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมา จะต้องเตือนให้ประชาชนทราบให้เร็วที่สุด และทางศูนย์ CTI ก็ได้มีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เตือนภัย โดยมีระบบแจ้งเตือนภัยผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่นโทรศัพท์มือถือ หรือแม้กระทั่งประดิษฐ์นาฬิกาที่สามารถรับสัญญาณเตือนภัยได้ทันที โดยในการเยี่ยมชมงานวิจัยนั้น เราได้เห็นการทำงานของอุปกรณ์โดยจะมีแสงไฟกระพริบที่นาฬิกาและมีเสียงร้องเตือนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ
วันที่แจ้งข่าว 4 มิถุนายน 2552 เวลา 19:31:05 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]      ในประเทศญี่ปุ่นจะมีศูนย์เฝ้าระวังเหตุภัยพิบัติ โดยมีเครือข่ายเชื่อมโยงอยู่ตามจังหวัดต่างๆ กว่า 4,000 แห่ง ทั่วประเทศญี่ปุ่น และถูกรวบรวมข้อมูลมาที่ศูนย์เฝ้าระวังเหตุภัยพิบัติ เพื่อทำการวิเคราะห์สถานะการณ์และประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมกันนั้นก็มีการเชื่อมข้อมูลให้กับสถานีโทรทัศน์และวิทยุภายในประเทศญี่ปุ่น เพื่อแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนได้ทราบอย่างรวดเร็ว ( วิธีการและรายละเอียดจะมีการสรุปในหัวข้อ ระบบการเตือนภัย ซึ่งถ้ามีเวลาจะรวบรวมมานำเสนอ เพราะเกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ในการแพร่กระจายคลื่นดิจิตอล ) ซึ่งทำให้เราเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญและใส่ใจในการวางระบบเตือนภัยที่มีความละเอียดครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ และวางระบบมาตรฐานการแจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานะการณ์ อย่างรอบคอบ เป็นที่น่ายกย่อง จริงๆ ซึ่งมูลเหตุแห่งการพัฒนามาจนถึงระดับนี้ อาจเกิดจากสิ่งเล็กๆที่ดูเหมือนจะไม่สำคัญ แต่เป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า ( จากเหตุหายนะ > การตรวจสอบข้อมูล > การแจ้งเตือนภัย > การแพร่กระจายคลื่น > สู่ระบบดิจิตอล ISDB  )

วันที่แจ้งข่าว 4 มิถุนายน 2552 เวลา 19:41:11 ผู้แจ้งข่าว admin : [8]       ห้องฉายภาพยนตร์ Hi Vision Projector ซึ่งมีกล้องฉายภาพ 2 ตัว ยิงลำแสงไปบนจอภาพซึ่งให้เส้นสแกนถึง 3,000 เส้น ให้รายละเอียดภาพที่สูงยิ่งกว่าระบบภาพที่เป็น HD โดยมีขนาดจอภาพ 7,680 x 4,320 หรือให้รายละเอียดภาพถึง 33 ล้านพิกเซล ( ภายในห้องฉายภาพยนตร์ทางศูนย์วิจัยฯไม่ให้ถ่ายรูป เพราะเก็บเป็นความลับ ) มีระบบเสียงเซอราวน์ 22.2 ช่อง คือให้เสียงด้านบนของห้องจำนวน 9 ช่อง, ให้เสียงกลางห้องจำนวน 10 ช่อง,ให้เสียงด้านล่างของห้องจำนวน 3 ช่อง และให้เสียงต่ำ LFE จำนวน 2 ช่อง ทำให้เกิดเสียงระทึกดังเข้าไปถึงขั้วหัวใจ การแสดงผลของภาพตระการตาสุดจะบรรยาย ซึ่งทางศูนย์วิจัยฯจะพัฒนาให้เป็นมาตรฐานใหม่ของวงการภาพยนตร์ญี่ปุ่น

วันที่แจ้งข่าว 4 มิถุนายน 2552 เวลา 20:07:57 ผู้แจ้งข่าว admin : [9]      ระบบแปลงข้อความเป็นภาษาสนทนา โดยเป็นโปรแกรมที่สามารถแปลงภาษาได้หลากหลาย จากการป้อนข้อความที่เป็นตัวอักษรหรือรับสัญญาณตัวอักษรจากสถานีโทรทัศน์ แล้วเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีโปรแกรมแปลงภาษาสามารถแปลงข้อความต่างๆ ( ญี่ปุ่น, จีน, อังกฤษ ) ให้เป็นภาษาที่ต้องการบรรยายออกมาให้รับฟังได้ โดยจะมีภาพกราฟิคเป็นภาพผู้บรรยายแสดงออกมาที่หน้าจอด้วย ซึ่งการแปลงเป็นภาษาต่างๆนั้นอยู่ในระหว่างการทดลอง ( เสียดายไม่มีภาษาไทย )
วันที่แจ้งข่าว 4 มิถุนายน 2552 เวลา 20:19:45 ผู้แจ้งข่าว admin : [10]      อุปกรณ์แสดงผล เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา เป็นเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณภาพให้แสดงออกมาเป็นปุ่มเล็กๆเหมือนชิ้นส่วนภาพ ซึ่งผู้พิการทางสายตาสามารถใช้มือลูบคลำลักษณะของภาพได้ตามสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งมา ซึ่งในระบบดิจิตอลสามารถเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้พิการทางสายตาได้โดยเฉพาะ
วันที่แจ้งข่าว 4 มิถุนายน 2552 เวลา 20:40:19 ผู้แจ้งข่าว admin : [11]อุปกรณ์ที่แสดงออกมาเป็นชิ้นส่วนภาพที่สามารถจับต้องได้ ภาพที่เราสัมผัสได้จริง เกิดขึ้นแล้ว ต่อๆไปอาจเพิ่มกลิ่นติดมือออกมาด้วย...
วันที่แจ้งข่าว 4 มิถุนายน 2552 เวลา 20:46:06 ผู้แจ้งข่าว admin : [12]ต้องใช้มือลูบๆคลำๆ เหมือน..รสชาติที่คุณสัมผัสได้ ( สโลแกนคุ้นๆ )
วันที่แจ้งข่าว 4 มิถุนายน 2552 เวลา 20:49:22 ผู้แจ้งข่าว admin : [13]อุปกรณ์ถอดรหัสข้อความให้เป็นอักษรเบล สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยรับสัญญาณมาจากสถานีแพร่กระจายคลื่นเข้ามายังเครื่องรับและถอดรหัสออกมาเป็นอักษรเบล
วันที่แจ้งข่าว 4 มิถุนายน 2552 เวลา 20:51:17 ผู้แจ้งข่าว admin : [14]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น