รูปภาพมีเงา
เยี่ยมชมห้องแล็ป ศูนย์วิจัยและพัฒนาของ NHK CTI ( ต่อ )
      อุปกรณ์แสดงการหักเหของแสง มีหลักการคือใช้เครื่องฉายแสงให้มีลักษณะเป็นเส้นโค้งรูปแบบต่างๆ ไปกระทบลงบนวัตถุที่เคลื่ยนไหวด้วยความเร็วรอบคงที่ ทำให้สายตาของมนุษย์มองเห็นภาพของวัตถุ มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของแสงที่ตกกระทบ เป็นการจำลองการเรียนรู้เรื่องแสงที่มีผลต่อสายตามนุษย์   เปิดอ่าน
รูปภาพมีเงา
NHK Communication Training Institute ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี
      NHK CTI เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี Broadcasting แบบครบวงจร ให้การอบรมบุคลากรภายในบริษัท NHK เป็นประจำ และเปิดให้การอบรมแก่บุคลากรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการกระจายภาพและเสียง หลายแขนงทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติการ เปิดให้เข้าดูงานระบบการออกอากาศได้ทั้งหมดแบบครบวงจร  เปิดอ่าน
รูปภาพมีเงา
เยี่ยมชมบริษัท NHK ( Nippon Hoso Kyokai ) ณ ประเทศญี่ปุ่น
      ประเทศญี่ปุ่นก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ NHK เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ.1926 ซึ่ง NHK ย่อมาจาก Nippon Hoso Kyokai ( = Japan Broadcasting Group) ซึ่งถือว่าเป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีคุณภาพมากที่สุดสถานีหนึ่งของโลก ปัจจุบันยังคงดำเนินการ และแตกยอดออกไปทำสถานีวิทยุ และสื่ออินเทอร์เน็ต  เปิดอ่าน
รูปภาพมีเงา
เยี่ยมชมบริษัทผลิตอุปกรณ์เครื่องส่งโทรทัศน์ บริษัท Jabil Japan
      เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 คณะที่เดินทางไปอบรมประเทศญี่ปุ่นได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตเครื่องส่งโทรทัศน์ของบริษัท Jabil Japan ที่ Gotemba ยี่ห้อ NEC ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้เรื่องการผลิตเครื่องส่งแล้ว ยังพบว่าภายในบริษัท ยังมีสายการผลิตอุปกรณ์ที่เป็น Broadcasting อื่นๆอีกมากมาย  เปิดอ่าน

     กิจกรรมด้านเทคโนโลยี   หน้าที่ : 1 [ จากทั้งหมด 1 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 4 หัวข้อ ]   
Topic [ เนื้อที่รวม 0.402 MB ]   View
Poster
 เยี่ยมชมห้องแล็ป ศูนย์วิจัยและพัฒนาของ NHK CTI ( ต่อ ) 
[ 4,097 ]  
admin 10 มิถุนายน 2552 เวลา 14:54:55 
 NHK Communication Training Institute ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
[ 4,490 ]  
admin 4 มิถุนายน 2552 เวลา 18:45:41 
 เยี่ยมชมบริษัท NHK ( Nippon Hoso Kyokai ) ณ ประเทศญี่ปุ่น 
[ 9,169 ]  
admin 2 มิถุนายน 2552 เวลา 15:59:44 
 เยี่ยมชมบริษัทผลิตอุปกรณ์เครื่องส่งโทรทัศน์ บริษัท Jabil Japan 
[ 4,769 ]  
admin 13 พฤษภาคม 2552 เวลา 23:59:06 

จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น