ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ sukhothai      เวลาที่แจ้งข่าว ส่งวันที่ : 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 09:08:19      ถูกเปิดอ่านแล้ว 1217 ครั้ง  1217 ครั้ง   เพิ่มขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาดตัวอักษร 
เรื่อง : บันไดดาวปี 6 เริ่มรับสมัคร และ AUDITION ในวันที่ 14 ก.ค.55




จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุ บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) จังหวัดสุโขทัย