ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ sukhothai      เวลาที่แจ้งข่าว ส่งวันที่ : 13 สิงหาคม 2554 เวลา 16:46:34      ถูกเปิดอ่านแล้ว 1512 ครั้ง  1512 ครั้ง   เพิ่มขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาดตัวอักษร 
เรื่อง : รูปภาพโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2554 ( CSR ) จังหวัดสุโขทัย วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2554

รูปภาพโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2554 ( CSR ) จังหวัดสุโขทัย
การอบรมหลักสูตร กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์องค์กร
วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2554

วันที่แจ้งข่าว 13 สิงหาคม 2554 เวลา 16:47:19 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]วันที่แจ้งข่าว 13 สิงหาคม 2554 เวลา 16:47:34 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]วันที่แจ้งข่าว 13 สิงหาคม 2554 เวลา 16:47:48 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]วันที่แจ้งข่าว 13 สิงหาคม 2554 เวลา 16:48:02 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]วันที่แจ้งข่าว 13 สิงหาคม 2554 เวลา 16:48:23 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]วันที่แจ้งข่าว 13 สิงหาคม 2554 เวลา 16:48:37 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]วันที่แจ้งข่าว 13 สิงหาคม 2554 เวลา 16:48:51 ผู้แจ้งข่าว admin : [8]วันที่แจ้งข่าว 13 สิงหาคม 2554 เวลา 16:49:13 ผู้แจ้งข่าว admin : [9]วันที่แจ้งข่าว 13 สิงหาคม 2554 เวลา 16:49:30 ผู้แจ้งข่าว admin : [10]วันที่แจ้งข่าว 13 สิงหาคม 2554 เวลา 16:49:49 ผู้แจ้งข่าว admin : [11]วันที่แจ้งข่าว 13 สิงหาคม 2554 เวลา 16:50:00 ผู้แจ้งข่าว admin : [12]วันที่แจ้งข่าว 13 สิงหาคม 2554 เวลา 16:50:24 ผู้แจ้งข่าว admin : [13]วันที่แจ้งข่าว 13 สิงหาคม 2554 เวลา 16:50:45 ผู้แจ้งข่าว admin : [14]วันที่แจ้งข่าว 13 สิงหาคม 2554 เวลา 16:51:04 ผู้แจ้งข่าว admin : [15]วันที่แจ้งข่าว 13 สิงหาคม 2554 เวลา 16:51:23 ผู้แจ้งข่าว admin : [16]วันที่แจ้งข่าว 13 สิงหาคม 2554 เวลา 16:51:48 ผู้แจ้งข่าว admin : [17]วันที่แจ้งข่าว 13 สิงหาคม 2554 เวลา 16:52:04 ผู้แจ้งข่าว admin : [18]วันที่แจ้งข่าว 13 สิงหาคม 2554 เวลา 16:52:18 ผู้แจ้งข่าว admin : [19]วันที่แจ้งข่าว 13 สิงหาคม 2554 เวลา 16:52:39 ผู้แจ้งข่าว admin : [20]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุ บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) จังหวัดสุโขทัย