สหกรณ์ ๙ พัฒนา จำกัด

สหกรณ์ ๙ พัฒนา จำกัด

จองเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop ยี่ห้อ Dell (มือสอง)

ขอขยายเวลา การจองและการรับเครื่องฯ เนื่องจาก ทาง บมจ.อสมท จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนยังไม่เรียบร้อย ทางสหกรณ์ฯใคร่ขอขยายเวลาต่ออีก 2 เดือน
** เงื่อนไขการจองเครื่องฯ ดังนี้
1.ให้สิทธิ์ทุกท่านและบุคคลภายนอก จองและชำระเงินเต็มจำนวน
ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2562 (ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง)

** ส่งมอบเครื่องฯ วันที่ 7 มี.ค. 2562 เป็นต้นไป

สำหรับระบุเครื่องที่ต้องการตัวอย่างเช่น
- RTS-D000
(ไม่ต้องใส่หากไม่ระบุเครื่อง)