มีข้อมูล 55 รายการ
Memory 1.012 MB
     ประวัติการพัฒนาเว็บไซต์   หน้าที่ : 1 [ จากทั้งหมด 3 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 55 หัวข้อ ]   
วันที่
     รายละเอียดการพัฒนาเว็บไซต์
 22 มีนาคม 2553  เนื่องจากอัพโหลดเอกสารไปแล้วเปิดไม่ได้ แก้ไข - หน้ากระดานอัพโหลดแบบฟอร์มเอกสาร เป็นแบบ FTP=Binary
 28 กุมภาพันธ์ 2553  เนื่องจาก Server MCOT เป็น Linux จึงแก้ไขการอัพโหลดเป็นแบบ FTP แก้ไข - หน้ากระดานอัพโหลดข่าวสารสถานีฯ เป็นแบบ FTP
 24 กุมภาพันธ์ 2553  เนื่องจากเว็บไซต์ที่วิศวกรรมล่มบ่อย จึงย้ายไปอยู่ Server MCOT ย้ายเว็บไซต์ ไปอยู่ที่ http://dtv.mcot.net/north/
 22 ตุลาคม 2552  ระบบออนไลน์ นับจำนวนผู้ชมแบบ Real Time สำหรับผู้เข้าชมการถ่ายทอดสัญญาณภาพ ทั้ง DTV และ Radio FM สุโขทัย เพิ่ม - ระบบออนไลน์ นับจำนวนผู้ชมแบบ Real Time
 22 ตุลาคม 2552  ระบบ Counter นับจำนวนผู้เข้าชม ตรวจสอบเวลาเข้าชมไม่ตรง ปรับปรุง - ระบบ Counter นับจำนวนผู้เข้าชม
 19 ตุลาคม 2552  เพิ่มหน้ากระดานรวบรวมแบบฟอร์มเอกสาร อสมท เพิ่ม - หน้ากระดานรวบรวมแบบฟอร์มเอกสาร อสมท
 13 สิงหาคม 2552  ปรับปรุง - การปลดล๊อกให้สถานีแก้ไขข้อมูล มีระยะเวลา 5 วัน จากเดิมซึ่งมีระยะเวลาเพียง 3 วัน ปรับปรุง - การปลดล๊อกให้สถานีแก้ไขข้อมูล มีระยะเวลา 5 วัน
 4 สิงหาคม 2552  แก้ไข - การส่งรายงานย้อนหลังค่ากระแสไฟฟ้า เพราะติดค่าโทรศัพท์ไม่มีข้อมูลในค่าใช้จ่ายสถานี จึงปรับแก้ระบบป้อนค่ากระแสไฟฟ้าให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว แก้ไข - การส่งรายงานย้อนหลังค่ากระแสไฟฟ้า
 25 มกราคม 2552  เพิ่ม - บันทึกรายงานเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า เป็นประจำทุกเดือน ตามหนังสือคำสั่งฝ่ายฯ เพิ่มเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล ของศูนย์ฯเหนือ เพิ่ม - บันทึกรายงานเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า
 3 มกราคม 2552  แยกเป็น 2 ส่วนคือ ระบบส่งรายงานย้อนหลังและแก้ไขรายงานประจำเดือน สำหรับส่งรายงานย้อนหลังค่าโทรศัพท์และค่ากระแสไฟฟ้า แบบใหม่ แก้ไข - การส่งรายงานย้อนหลังค่าโทรศัพท์และค่ากระแสไฟฟ้า เปิดดูรูป
 12 ธันวาคม 2551  การบันทึกค่าโทรศัพท์ย้อนหลัง ไม่ยอมรับค่าว่าง แก้ไข - การบันทึกค่าโทรศัพท์ย้อนหลัง ไม่ยอมรับค่าว่าง
 25 กรกฎาคม 2551  เนื่องข้อมูลพนักงานบางคนไม่แสดงตามลำดับพนักงาน เพราะยังไม่ได้กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายบุคคล แก้ไข - การแสดงข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายบุคคลประจำสถานีฯ - แสดงเป็นรายเดือน / สถานีฯ
 5 มิถุนายน 2551  ปรับปรุงระบบ Counter แสดงจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวัน ย้อนหลัง 4 วัน ปรับปรุง - ระบบ Counter แสดงจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวัน ย้อนหลัง 4 วัน เปิดดูรูป
 2 มิถุนายน 2551  รอหน้าเว็บนานๆ เลยทำหน้า Preload เพื่อแสดงสภาวะการทำงาน ระหว่างรอเปิดหน้าเว็บเพจ  ปรับปรุงเว็บ - ทำหน้า Preload เพื่อแสดงสภาวะการทำงาน ระหว่างรอเปิดหน้าเว็บเพจ
 29 พฤษภาคม 2551  แก้ไขระบบตรวจสอบลำดับการส่งรายงานประจำเดือนและระบบ Counter นับจำนวนผู้ชม แก้ไข - ระบบตรวจสอบลำดับการส่งรายงานประจำเดือนและระบบ Counter
 28 พฤษภาคม 2551  แก้ให้ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายบุคคล สามารถบันทึกข้อมูลพนักงานจ้างรายปี ประจำสถานีฯ แก้ไข - ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายบุคคล สามารถบันทึกข้อมูลพนักงานจ้างรายปี ประจำสถานีฯ
 28 พฤษภาคม 2551  ทำระบบ Counter ใช้เอง เพราะไปพึ่งของเว็บอื่นใช้งานแล้วไม่ถูกใจ ( มีคนเข้าชมเป็นหมื่นแล้ว แต่นับอยู่ได้แค่พันเดียว... งง ?? ) ปรับปรุงเว็บ - ทำระบบนับจำนวนผู้ใช้งานและจำนวนผู้เข้าชม
 27 พฤษภาคม 2551  เมนูเก่าถูกบังด้วยช่อง input เนื่องจากใช้ Java Script ที่ซ้อนกัน ( เป็นปัญหามานานแล้ว ในขณะแก้ไขเว็บไซต์ เลยถือโอกาสเปลี่ยนใหม่เลย... ) ปรับปรุงเว็บ - เปลี่ยนเมนูใหม่ ไฉไล กว่าเดิม เปิดดูรูป
 26 พฤษภาคม 2551  SQL เกิดปัญหาไม่รับค่าว่าง ตั้งค่า number = 0 ( ส่งค่าเป็นเลขศูนย์ ) แก้ไข - ระบบบันทึกรายงานออกอากาศโทรทัศน์และวิทยุฯ เสร็จเรียบร้อย
 26 พฤษภาคม 2551  สำรองข้อมูล ก่อนปรับปรุงสคริปต์ที่ใช้งานในเว็บไซต์ mcotnorth สำรองข้อมูล Data และ SQL เดือน พฤษภาคม 2551
 12 พฤษภาคม 2551  ระบบผู้ใช้งาน ซุปเปอร์โกบอล SuperGlobal Session ( การเก็บค่าผู้ใช้งาน สำหรับ PHP5 เวอร์ชั่นใหม่ ), ฐานข้อมูลบางส่วนสูญหายไป ( เนื่องจากการติดตั้งโปรแกรมใหม่ที่ส่วนกลาง ) , การแสดงผลจากการเปลี่ยนฐานข้อมูล TIS-620 เป็นแบบ UTF-8 , การแสดงฟอนต์ Font ภาษาไทยและการตัดคำในวินโดว์ Vista ( Microsoft Sans Serif ) จากเดิมวินโดว์ XP ( Ms Sans Serif ) , รวมถึงรายละเอียดบนหน้าเว็บ ที่ปรับปรุงใหม่ เปิดใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ฯเหนือ - แก้ไขเสร็จสิ้นเปิดลิงค์
 18 เมษายน 2551  เพื่อใช้งานการแจ้งข่าวสาร เฉพาะศูนย์ฯเหนือ ก่อน... แก้ไข - ระบบบันทึกหน้ากระดานข่าวสารสถานีฯ และข่าวกิจกรรม
 20 มีนาคม 2551  เนื่องจากการติดตั้ง Server ใหม่ ระบบ PHP และ SQL เวอร์ชั่นใหม่ ต้องปรับปรุงการเก็บค่าของผู้ใช้งานใหม่ทั้งหมด เป็นระยะเวลา 1 เดือน หยุดปรับปรุง เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ฯเหนือ
 14 มีนาคม 2551  Web Server ขัดข้องใช้งานไม่ได้อีก<br>
Server และระบบฐานข้อมูล ที่ Engineering ขัดข้อง Server เว็บไซต์ที่ฝ่ายวิศวกรรรมขัดข้อง
 5 มีนาคม 2551  เปิดใช้งานได้ตามปกติ แก้ไขเสร็จสิ้น เปิดใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ฯเหนือ - แก้ไขระบบผู้ใช้งาน และระบบบันทึกรายงานประจำเดือน

   หน้าที่ : 1 [ จากทั้งหมด 3 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 55 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]