นานาสาระแจ้งข่าวโดย คุณปราณี ผลพฤกษา (สมาชิกสหภาพภูมิภาค) โดยสมาชิกศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ สามารถถาม - ตอบ - ให้ความเห็นได้

     ข่าวสาร สหภาพ ภูมิภาคฯ   หน้าที่ : 1 [ จากทั้งหมด 1 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 5 หัวข้อ ]   
Topic [ เนื้อที่รวม 0.392 MB ]View
Poster
  สหภาพ คัดค้านการขายหุ้น อสมท ให้ ธ.ออมสิน จากกระทรวงการคลัง  
[ 1510 ]  
By admintrator 4 กันยายน 2549 เวลา 10:01:56 
  แถลงการณ์คัดค้านการจำหน่ายหลักทรัพย์ของ บมจ.อสมท ฉบับที่ 2  
[ 593 ]  
By admintrator 4 กันยายน 2549 เวลา 10:07:26 
  แถลงการณ์คัดค้านการแทรกแซงจากนักการเมือง  
[ 690 ]  
By admintrator 4 กันยายน 2549 เวลา 10:10:33 
  ยื่นหนังสือขอให้ยกเลิกการขึ้นเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ : 21 สิงหาคม 2549  
[ 699 ]  
By admintrator 5 กันยายน 2549 เวลา 13:53:39 
  ยื่นหนังสือเพื่อขอหลักประกันความก้าวหน้าในการทำงานของพนักงาน : 31 ส.ค.49  
[ 691 ]  
By admintrator 5 กันยายน 2549 เวลา 13:58:06 

สหภาพภูมิภาค ศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน )
หากมีข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือต้องการให้ลบข้อความ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ