ชื่อสถานีฯ : ฝ่ายวิศวกรรม  ส่วน/ศูนย์ : ฝ่ายบริการวิศวกรรม
ออกอากาศช่อง :     -
ที่อยู่ : 63/1 อ.ส.ม.ท. ถ.พระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
เบอร์โทร : -
email : -
webpage : -

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.ฝ่ายสื่อสาร  ส่วน/ศูนย์ : ฝ่ายบริการวิศวกรรม
ออกอากาศช่อง :    
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
email :
webpage :

ชื่อสถานีฯ : ศูนย์ฯกรุงเทพ  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯกรุงเทพ
ออกอากาศช่อง :    
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
email :
webpage :

ชื่อสถานีฯ : ศูนย์ฯภาคกลางและตะวันออก  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคกลางและภาคตะวันออก
ออกอากาศช่อง :     -
ที่อยู่ : -
เบอร์โทร : -
email : -
webpage : -

ชื่อสถานีฯ : ซ่อมบำรุงภาคกลาง  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคกลางและภาคตะวันออก
ออกอากาศช่อง :    
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
email :
webpage :

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.สิงห์บุรี  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคกลางและภาคตะวันออก
ออกอากาศช่อง :    
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
email :
webpage :

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.สระแก้ว  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคกลางและภาคตะวันออก
ออกอากาศช่อง :    
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
email :
webpage :

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.ระยอง  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคกลางและภาคตะวันออก
ออกอากาศช่อง :    
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
email :
webpage :

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.ตราด  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคกลางและภาคตะวันออก
ออกอากาศช่อง :    
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
email :
webpage :

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคกลางและภาคตะวันออก
ออกอากาศช่อง :    
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
email :
webpage :

ชื่อสถานีฯ : ศูนย์ฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ออกอากาศช่อง :     -
ที่อยู่ : 82 หมู่ 4 บ้านพรหมนิมิตร ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทร : 043370380
email : engcenter_ne@hotmail.com
webpage : www.mcotne.com

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์และซ่อมบำรุง จ.ขอนแก่น  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ออกอากาศช่อง :     -
ที่อยู่ : 82 หมู่ 4 บ้านพรหมนิมิตร ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์เคลื่อนที่ 01-4244987
เบอร์โทร : 043-242343
email : engcenter_ne@thai.com
webpage : www.mcotne.com/mant/

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.นครราชสีมา  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ออกอากาศช่อง :     -
ที่อยู่ : -
เบอร์โทร : -
email : -
webpage : -

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.ร้อยเอ็ด  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ออกอากาศช่อง :     43
ที่อยู่ : 18 หมู่ 14 บ้านโคกสายตำบลหนองแวง อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด 45000
เบอร์โทร : 0-4352-510
email : mcot101@maildozy.com
webpage : www.se-ed.net/mcot101

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.เลย  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ออกอากาศช่อง :     6
ที่อยู่ : สถานีโทรทัศน์ อ.ส.ม.ท.จ.เลยตู้ปณ.66 เขาภูผาสาด ถ.อุดร-เลย อ.ภูเรือ จ.เลย
เบอร์โทร : -
email : tv9loei@hotmail.com
webpage : www.mcotloei.com

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.สกลนคร  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ออกอากาศช่อง :     9
ที่อยู่ : -
เบอร์โทร : -
email : -
webpage : -

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.อุดรธานี  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ออกอากาศช่อง :     -
ที่อยู่ : -
เบอร์โทร : -
email : -
webpage : -

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์และซ่อมบำรุง จ.อุบลราชธานี  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ออกอากาศช่อง :     -
ที่อยู่ : -
เบอร์โทร : -
email : -
webpage : -

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.มุกดาหาร  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ออกอากาศช่อง :     8
ที่อยู่ : -
เบอร์โทร : -
email : -
webpage : -

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.สุรินทร์  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ออกอากาศช่อง :     9
ที่อยู่ : หมู่ 17 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-514616
email : tv9surin@hotmail.com
webpage : -

ชื่อสถานีฯ : ศูนย์ฯภาคเหนือ  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคเหนือ
ออกอากาศช่อง :     -
ที่อยู่ : -
เบอร์โทร : -
email : -
webpage : -

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์และซ่อมบำรุง จ.สุโขทัย  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคเหนือ
ออกอากาศช่อง :     9
ที่อยู่ : 25 / 5 หมู่ 3 สถานีโทรทัศน์ อสมท ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
เบอร์โทร : 055-625076
email :
webpage : www.engineering-mcot.net/mcotnorth/mant/

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.นครสวรรค์  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคเหนือ
ออกอากาศช่อง :     4
ที่อยู่ : เขากบ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร : 056227339
email : nsntv9@hotmail.com
webpage : http://www.engineering-mcot.net/tvnakhonsawan

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.เพชรบูรณ์  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคเหนือ
ออกอากาศช่อง :     5
ที่อยู่ : 74 หมู่ 8 ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210
เบอร์โทร : 056721635
email : pbntv9@hotmail.com,pbnmcot@chaiyo.com
webpage : www.engineering-mcot.net/tvphetchabun/

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.ตาก  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคเหนือ
ออกอากาศช่อง :     10
ที่อยู่ : บริเวณเขา 1010 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 63000 ( สถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ตู้ ปณ.4 ปทจ.ตาก 63000 )
เบอร์โทร : 055513594
email : taktv9@hotmail.com
webpage :

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.แพร่  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคเหนือ
ออกอากาศช่อง :     10
ที่อยู่ : 208 ม. 12 เขาปกกะโล้ง ต. ไทรย้อย อ. เด่นชัย จ. แพร่ 54110หรือ ตู้ ปณ. 3 ปท. เด่นชัย จ. แพร่ 54110
เบอร์โทร : 054522199
email : pretv9@hotmail.com
webpage : www.

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.น่าน  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคเหนือ
ออกอากาศช่อง :     9
ที่อยู่ : ดอยเขาแก้ว ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000 หรือ 209 ม.2 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
เบอร์โทร : 054-600737
email : nantv9@hotmail.com
webpage :

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์และซ่อมบำรุง จ.เชียงใหม่  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคเหนือ
ออกอากาศช่อง :     9
ที่อยู่ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์และซ่อมบำรุง จ.เชียงใหม่ (ช่อง9 ) 49 หมู่ 9 ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 สำนักงานซ่อมบำรุง 351/7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทร : 053295066
email : cmitv9@hotmail.com
webpage :

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.เชียงราย  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคเหนือ
ออกอากาศช่อง :     4
ที่อยู่ : ตู้ ปณ.68 อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 053-710087
email : critv9@hotmail.om
webpage :

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.ลำปาง  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคเหนือ
ออกอากาศช่อง :     10
ที่อยู่ : ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
เบอร์โทร : 054380498
email : lpgtv9@hotmail.com
webpage : www.engineering-mcot.net/tvlampang

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.แม่ฮ่องสอน  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคเหนือ
ออกอากาศช่อง :     10
ที่อยู่ : เลขที่ 39 หมู่ที่ 11 ดอยไมโครเวฟ (นางปุ๊) ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอนตู้ ปณ.39 อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
เบอร์โทร : 053692099
email : m9mhn@hotmail.com, mhsm9tv@hotmail.com
webpage :

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.แม่สะเรียง  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคเหนือ
ออกอากาศช่อง :     10
ที่อยู่ : เลขที่ 259 หมู่ที่ 3 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ตู้ปณ 49 ปท.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทร : 053 683152
email : ngob@hotmail.com
webpage :

ชื่อสถานีฯ : ศูนย์ฯภาคใต้  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคใต้
ออกอากาศช่อง :     -
ที่อยู่ : -
เบอร์โทร : -
email : -
webpage : -

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์และซ่อมบำรุง จ.สุราษฎร์ธานี  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคใต้
ออกอากาศช่อง :    
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
email :
webpage :

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.ชุมพร  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคใต้
ออกอากาศช่อง :    
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
email :
webpage :

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.ระนอง  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคใต้
ออกอากาศช่อง :    
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
email :
webpage :

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.พังงา  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคใต้
ออกอากาศช่อง :    
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
email :
webpage :

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.ภูเก็ต  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคใต้
ออกอากาศช่อง :    
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
email :
webpage :

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.นครศรีธรรมราช  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคใต้
ออกอากาศช่อง :    
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
email :
webpage :

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์และซ่อมบำรุง จ.สงขลา  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคใต้
ออกอากาศช่อง :    
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
email :
webpage :

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.ตรัง  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคใต้
ออกอากาศช่อง :    
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
email :
webpage :

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.สตูล  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคใต้
ออกอากาศช่อง :    
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
email :
webpage :

ชื่อสถานีฯ : สถานีเครื่องส่งโทรทัศน จ.ยะลา  ส่วน/ศูนย์ : ศูนย์ฯภาคใต้
ออกอากาศช่อง :    
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
email :
webpage :