มีข้อมูล 252 รายการ
Memory 52.525 MB

     ค้นหาข้อมูลโดยกำหนด     สถานีฯ :    และเอกสาร :      
     แฟ้มเอกสารประจำสถานีฯ   หน้าที่ : 6 [ จากทั้งหมด 11 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 12 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 52.525 MB ]   แสดงรายการของ สถานีฯ 6View
Poster
  แม่สะเรียง รายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปผลปฏิบัติงานไตรมาส 2 / 2550 อ.แม่สะเรียงฯ 
[ 490 ]  
นายสงบ หมัดสมัน 5 กรกฎาคม 2550 เวลา 16:13:02 0.35MB
  แม่ฮ่องสอน รายงานผลการตรวจสอบสัญญาณ ส่งรายงานผลการตรวจวัดสัญญาณโทรทัศน์ จ.แม่ฮ่องสอน 
[ 566 ]  
นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ 5 กรกฎาคม 2550 เวลา 15:55:04 0.06MB
  เชียงราย รายงานข้อมูลสถานี-เขตบริการ สำรวจเขตพื้นที่ให้บริการสัญญาณโทรทัศน์ จ.เชียงราย 
[ 479 ]  
นายสิทธิโชค ธำรงค์ศิริ 5 กรกฎาคม 2550 เวลา 13:00:45 0.07MB
  ลำปาง รายงานข้อมูลสถานี-เขตบริการ ข้อมูลพื้นที่การตรวจวัดสัญญาณ ลำปาง 
[ 544 ]  
นายเจริญ มะโน 5 กรกฎาคม 2550 เวลา 10:19:29 0.06MB
  นครสวรรค์ รายงานข้อมูลสถานี-เขตบริการ ข้อมูลและเขตบริการสถานีโทรทัศน์ อสมท จังหวัดนครสวรรค์ 
[ 509 ]  
นายจิรักษ์ ทองดี 4 กรกฎาคม 2550 เวลา 18:21:14 0.07MB
  แพร่ รายงานข้อมูลสถานี-เขตบริการ เขตพื้นที่ให้บริการสัญญาณโทรทัศน์ จ. แพร่ 
[ 466 ]  
นายสุเมธ ทองนพเก้า 4 กรกฎาคม 2550 เวลา 14:32:21 0.03MB
  นครสวรรค์ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปคชจ.สำนักงาน ไตรมาส 2/50 
[ 404 ]  
นายจิรักษ์ ทองดี 4 กรกฎาคม 2550 เวลา 12:28:29 0.04MB
  นครสวรรค์ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปคชจ.บุคคล ไตรมาส 2/50 
[ 418 ]  
นายจิรักษ์ ทองดี 4 กรกฎาคม 2550 เวลา 12:26:26 0.04MB
  นครสวรรค์ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปแผนปฏิบัติงาน สน.นครสวรรค์ ไตรมาส2/50 
[ 486 ]  
นายจิรักษ์ ทองดี 4 กรกฎาคม 2550 เวลา 12:21:22 0.05MB
  ลำปาง รายงานผลการปฏิบัติงาน สรุป ไตรมาส 2/2550 
[ 500 ]  
นายเศกสรรค์ เมฆอากาศ 3 กรกฎาคม 2550 เวลา 19:37:40 0.36MB
  เพชรบูรณ์ รายงานข้อมูลสถานี-เขตบริการ รายการสำรวจเขตพื้นที่ให้บริการสัญญาณโทรทัศน์ อสมท จ.เพชรบูรณ์ 
[ 520 ]  
นายวีรพล หมื่นนาอาน 3 กรกฎาคม 2550 เวลา 16:00:28 0.07MB
  เพชรบูรณ์ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปแผนปฏิบัติงานไตรมาส2_2250(1 เมษายน2550-30 มิถุนายน2550)สถานีฯเพชรบูรณ์ 
[ 482 ]  
นายวีรพล หมื่นนาอาน 3 กรกฎาคม 2550 เวลา 15:52:34 0.03MB
  แม่ฮ่องสอน สรุปแผนปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2550 
[ 515 ]  
นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 3 กรกฎาคม 2550 เวลา 10:38:38 0.39MB
  เชียงใหม่ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปรายงานผลปฎิบัติงานไตรมาสที่ 2 / 2550 สถานีฯ จ.เชียงใหม่ 
[ 650 ]  
นายวรวุฒิ ไชยจักร 2 กรกฎาคม 2550 เวลา 11:48:32 0.33MB
  แพร่ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปไตรมาส 2 - 2550 สถานีฯ แพร่ 
[ 466 ]  
นายสุเมธ ทองนพเก้า 2 กรกฎาคม 2550 เวลา 11:22:02 0.20MB
  ตาก รายงานการตรวจซ่อม รายงานการซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
[ 348 ]  
นายชัยวัฒน์ ประสาทศิลป์ 13 มิถุนายน 2550 เวลา 16:22:21 0.03MB
  ตาก รายงานการตรวจซ่อม รายงานเครื่องส่งขัดข้องและความคืบหน้าการซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จ.ตาก 
[ 370 ]  
นายชัยวัฒน์ ประสาทศิลป์ 23 พฤษภาคม 2550 เวลา 15:06:34 0.08MB
  ลำปาง รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ สำรวจรายการอุปกรณ์ช่อง 3 จ.ลำปาง 
[ 384 ]  
นายเจริญ มะโน 9 พฤษภาคม 2550 เวลา 12:01:45 0.06MB
  แม่ฮ่องสอน รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ สำรวจเครื่องมืออุปกรณ์ ช่อง3 ทึ่ไม่ได้ใช้งาน สถานีฯ จ.แม่ฮ่องสอน 
[ 413 ]  
นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 9 พฤษภาคม 2550 เวลา 10:09:27 0.06MB
  น่าน รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ การสำรวจเครื่องมืออุปกรณ์ของช่อง 3 จ.น่าน 
[ 385 ]  
นายไชยยันต์ พงศ์วุฒิศักดิ์ 8 พฤษภาคม 2550 เวลา 16:57:53 0.10MB
  เชียงราย รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ สำรวจเครื่องมืออุปกรณ์ ช่อง 3 จ.เชียงราย 
[ 378 ]  
นายสิทธิโชค ธำรงค์ศิริ 7 พฤษภาคม 2550 เวลา 23:19:57 0.01MB
  นครสวรรค์ รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ สำรวจอุปกรณ์ช่อง 3 ที่ไม่ใช้งาน จ.นครสวรรค์ 
[ 366 ]  
นายจิรักษ์ ทองดี 6 พฤษภาคม 2550 เวลา 09:58:21 0.74MB
  แพร่ รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ สำรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ช่อง 3 ไม่ได้ใช้งาน จ.แพร่ 
[ 422 ]  
นายสุเมธ ทองนพเก้า 3 พฤษภาคม 2550 เวลา 17:28:22 0.09MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ สำรวจเครื่องมืออุปกรณ์ของช่อง 3 ที่ไม่ใช้งาน ศูนย์ฯเหนือ 
[ 416 ]  
นางหอมศิริ อุบลเจริญ 30 เมษายน 2550 เวลา 16:21:06 0.03MB
  น่าน สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปแผนปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 / 2550 จ.น่าน 
[ 552 ]  
นายไชยยันต์ พงศ์วุฒิศักดิ์ 18 เมษายน 2550 เวลา 12:34:31 0.28MB

   หน้าที่ : 6 [ จากทั้งหมด 11 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 12 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]