มีข้อมูล 252 รายการ
Memory 52.525 MB

     ค้นหาข้อมูลโดยกำหนด     สถานีฯ :    และเอกสาร :      
     แฟ้มเอกสารประจำสถานีฯ   หน้าที่ : 5 [ จากทั้งหมด 11 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 12 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 52.525 MB ]   แสดงรายการของ สถานีฯ 6View
Poster
  แม่สะเรียง รายงานผลการปฏิบัติงาน รายการทรัพย์สิน ที่แก้ไขใหม่ 
[ 573 ]  
นายสงบ หมัดสมัน 1 สิงหาคม 2550 เวลา 17:03:19 0.19MB
  ตาก รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ ผลการตรวจทานรายการทรัพย์สิน จ.ตาก 
[ 399 ]  
นายชัยวัฒน์ ประสาทศิลป์ 1 สิงหาคม 2550 เวลา 15:44:25 0.05MB
  น่าน รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ ผลการตรวจทานรายการทรัพย์สิน จ.น่าน แก้ไขครั้งที่ 3 
[ 595 ]  
นายไชยยันต์ พงศ์วุฒิศักดิ์ 27 กรกฎาคม 2550 เวลา 14:06:54 0.08MB
  น่าน รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ ผลการตรวจทานรายการทรัพย์สิน จ.น่าน แก้ไขครั้งที่ 2 
[ 441 ]  
นายไชยยันต์ พงศ์วุฒิศักดิ์ 27 กรกฎาคม 2550 เวลา 13:57:51 0.10MB
  น่าน รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ ผลการตรวจทานรายการทรัพย์สิน จ.น่าน 
[ 415 ]  
นายไชยยันต์ พงศ์วุฒิศักดิ์ 27 กรกฎาคม 2550 เวลา 13:56:13 0.12MB
  แพร่ รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ สอบทานทรัพย์สินกลางปี 50 
[ 403 ]  
นายสุเมธ ทองนพเก้า 27 กรกฎาคม 2550 เวลา 12:02:18 0.06MB
  นครสวรรค์ รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ สำรวจทรัพย์สินกลางปีงบประมาณ 2550 สน.นครสวรรค์ 
[ 406 ]  
นายจิรักษ์ ทองดี 27 กรกฎาคม 2550 เวลา 11:06:08 0.24MB
  ลำปาง รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ ลำปาง (ทรัพย์สินลำปาง ฉบับปรับปรุง 26 กค 50) 
[ 706 ]  
นายเจริญ มะโน 27 กรกฎาคม 2550 เวลา 08:31:07 0.12MB
  ลำปาง รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ ลำปาง (บันทึกข้อความ,ใบส่งคืน 26 กค 50) 
[ 363 ]  
นายเจริญ มะโน 27 กรกฎาคม 2550 เวลา 08:25:39 0.07MB
  แม่ฮ่องสอน รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ สำรวจทรัพย์สินกลางปีงบประมาณ 2550 จ.แม่ฮ่องสอน ต้นฉบับ ,ใบเบิก/ใบส่งคืน แบบ พ. 01 
[ 898 ]  
นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ 26 กรกฎาคม 2550 เวลา 14:12:31 0.14MB
  แม่ฮ่องสอน รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ แจ้งรายการทรัพย์สินที่ส่งคืนศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือที่ตรวจสอบพบว่าไม่ตรงกับต้นฉับบ 
[ 328 ]  
นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ 26 กรกฎาคม 2550 เวลา 14:07:29 0.01MB
  เชียงใหม่ รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ สอบทานทรัพย์สินกลางปีงบประมาณ 50 ของสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ และซ่อมบำรุง จ.เชียงใหม่ 
[ 632 ]  
นายวรวุฒิ ไชยจักร 25 กรกฎาคม 2550 เวลา 21:55:40 0.25MB
  เชียงราย รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ สอบทานทรัพย์สินกลางปี 2550 ของสถานีฯ จ.เชียงราย 
[ 402 ]  
นายสิทธิโชค ธำรงค์ศิริ 25 กรกฎาคม 2550 เวลา 16:09:59 0.12MB
  แม่สะเรียง รายงานผลการปฏิบัติงาน แจ้งเหตุฟ้าผ่าในสถานีฯ แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
[ 491 ]  
นายสงบ หมัดสมัน 25 กรกฎาคม 2550 เวลา 15:29:02 0.36MB
  ลำปาง สรุปแผนปฏิบัติงาน ไตรมาส 4 เดือน ลำปาง 
[ 398 ]  
นายเจริญ มะโน 24 กรกฎาคม 2550 เวลา 12:57:10 0.02MB
  นครสวรรค์ รายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปค่าใช้จ่ายรอบไตรมาส 4 เดือน สถานีฯ จ.นครสวรรค์ 
[ 394 ]  
นายจิรักษ์ ทองดี 14 กรกฎาคม 2550 เวลา 15:48:15 0.02MB
  แพร่ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปค่าใช้จ่ายรอบไตรมาส 4 เดือน สถานีฯ แพร่ 
[ 393 ]  
นายสุเมธ ทองนพเก้า 13 กรกฎาคม 2550 เวลา 13:48:32 0.02MB
  เชียงใหม่ สรุปรายงานประจำเดือน สรุปค่าใช้จ่ายรอบไตรมาส 4 เดือน สถานีฯ จ.เชียงใหม่ 
[ 444 ]  
นายวรวุฒิ ไชยจักร 13 กรกฎาคม 2550 เวลา 11:06:23 0.02MB
  แม่สะเรียง สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปค่าใช้จ่ายรอบไตรมาส 4 เดือน สถานีฯ อ.แม่สะเรียงฯ 
[ 406 ]  
นายสงบ หมัดสมัน 12 กรกฎาคม 2550 เวลา 14:52:30 0.02MB
  เชียงใหม่ รายงานข้อมูลสถานี-เขตบริการ ข้อมูลสำรวจเขตพื้นที่ให้บริการสัญญาณโทรทัศน์ อสมท จ.เชียงใหม่ 
[ 686 ]  
นายวรวุฒิ ไชยจักร 12 กรกฎาคม 2550 เวลา 13:44:48 0.03MB
  ตาก รายงานข้อมูลสถานี-เขตบริการ สำรวจเขตพื้นที่ให้บริการสัญญาณโทรทัศน์ จ.ตาก 
[ 448 ]  
นายนาวี เสือสืบนุ่ม 9 กรกฎาคม 2550 เวลา 14:38:13 0.10MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายงานการออกอากาศและขัดข้อง สรุปรายงานออกอากาศวิทยุฯ ศูนย์ฯเหนือ ไตรมาสที่ 2 ปี 2550 ( เมษายน - มิถุนายน 50 ) 
[ 487 ]  
admin 9 กรกฎาคม 2550 เวลา 11:02:12 0.17MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายงานการออกอากาศและขัดข้อง สรุปรายงานออกอากาศโทรทัศน์ ศูนย์ฯเหนือ ไตรมาสที่ 2 ปี 2550 ( เมษายน - มิถุนายน 50 ) 
[ 418 ]  
admin 9 กรกฎาคม 2550 เวลา 11:00:45 0.15MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปรายงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน ศูนย์ฯเหนือ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2550 
[ 421 ]  
admin 9 กรกฎาคม 2550 เวลา 10:59:28 0.24MB
  แม่สะเรียง รายงานผลการตรวจสอบสัญญาณ ข้อมูลพื้นที่การตรวจวัดสัญญาณโทรทัศน์ อ.แม่สะเรียงฯ 
[ 476 ]  
นายสงบ หมัดสมัน 5 กรกฎาคม 2550 เวลา 18:18:34 0.06MB

   หน้าที่ : 5 [ จากทั้งหมด 11 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 12 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]