มีข้อมูล 252 รายการ
Memory 52.525 MB

     ค้นหาข้อมูลโดยกำหนด     สถานีฯ :    และเอกสาร :      
     แฟ้มเอกสารประจำสถานีฯ   หน้าที่ : 4 [ จากทั้งหมด 11 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 12 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 52.525 MB ]   แสดงรายการของ สถานีฯ 6View
Poster
  ลำปาง ขออนุมัติ อื่นๆ ใบเสนอราคา ATS ลำปาง 
[ 385 ]  
นายเจริญ มะโน 11 ตุลาคม 2550 เวลา 11:20:19 0.11MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายงานการออกอากาศและขัดข้อง สรุปรายงานออกอากาศวิทยุฯ ศูนย์ฯเหนือ ไตรมาสที่ 3 ปี 2550 ( กรกฏาคม 50 - กันยายน 50 ) 
[ 477 ]  
admin 8 ตุลาคม 2550 เวลา 13:19:17 0.12MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายงานการออกอากาศและขัดข้อง สรุปรายงานออกอากาศโทรทัศน์ ศูนย์ฯเหนือ ไตรมาสที่ 3 ปี 2550 ( กรกฏาคม 50 - กันยายน 50 ) 
[ 445 ]  
admin 8 ตุลาคม 2550 เวลา 13:18:12 0.12MB
  แพร่ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปไตรมาส 3 - 2550 สถานีฯ แพร่ 
[ 398 ]  
นายสุเมธ ทองนพเก้า 3 ตุลาคม 2550 เวลา 10:45:57 0.19MB
  เชียงใหม่ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปรายงานผลปฎิบัติงานไตรมาสที่ 3 /2550 สถานีฯ จ.เชียงใหม่ 
[ 477 ]  
นายวรวุฒิ ไชยจักร 2 ตุลาคม 2550 เวลา 15:10:34 0.40MB
  แม่ฮ่องสอน รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2550 
[ 467 ]  
นายอาณัติ จันคำมา 28 กันยายน 2550 เวลา 15:05:33 0.40MB
  เชียงใหม่ รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ รายการทรัพย์สินครุภัณฑ์เก่า (เก่า) ปี 2550 สถานีฯ จ.เชียงใหม่ 
[ 462 ]  
นายวรวุฒิ ไชยจักร 26 กันยายน 2550 เวลา 10:09:13 0.03MB
  ตาก รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ ตรวจสอบรายการทรัพย์สินครุภัณฑ์ช่าง 
[ 340 ]  
นายชัยวัฒน์ ประสาทศิลป์ 25 กันยายน 2550 เวลา 15:17:17 0.02MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปค่าใช้จ่ายเงินหมุนเวียนและเงินยืมทดรอง รอบ 4 เดือน ปี 2550 งวดที่ 2 ในศูนย์ฯเหนือ 
[ 459 ]  
admin 18 กันยายน 2550 เวลา 14:02:40 0.24MB
  ตาก ขออนุมัติ อื่นๆ สรุปค่าใช้จ่าย 4 เดือน งวด 2 
[ 421 ]  
นายชัยวัฒน์ ประสาทศิลป์ 14 กันยายน 2550 เวลา 08:48:32 0.02MB
  ลำปาง สรุปแผนปฏิบัติงาน ไตรมาส รอบ 4 เดือนที่สอง ลำปาง 
[ 429 ]  
นายเจริญ มะโน 10 กันยายน 2550 เวลา 07:59:01 0.02MB
  แพร่ รายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปค่าใช้จ่ายรอบไตรมาส 4 เดือน สถานีฯ แพร่ พ.ค.-ส.ค. 50 
[ 430 ]  
นายสุเมธ ทองนพเก้า 6 กันยายน 2550 เวลา 12:52:17 0.03MB
  นครสวรรค์ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปค่าใช้จ่ายรอบไตรมาส 4 เดือน(พ.ค.-ส.ค.50) สถานีฯ จ.นครสวรรค์ 
[ 392 ]  
นายจิรักษ์ ทองดี 6 กันยายน 2550 เวลา 10:34:23 0.02MB
  เชียงราย สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปค่าใช้จ่ายรอบไตรมาส 4 เดือน สถานีฯ เชียงราย พ.ค.-ส.ค. 50 
[ 408 ]  
นายสิทธิโชค ธำรงค์ศิริ 5 กันยายน 2550 เวลา 17:05:51 0.03MB
  แม่สะเรียง รายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปค่าใช้จ่ายรอบไตรมาส 4 เดือน ครั้งที่ 2 ( พ.ค. 50 - ส.ค. 50 ) 
[ 409 ]  
นายสงบ หมัดสมัน 5 กันยายน 2550 เวลา 15:55:54 0.02MB
  แม่ฮ่องสอน สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปค่าใช้จ่ายไตรมาสรอบ 4 เดือน รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ปี 2550 สถานีฯจ.แม่ฮ่องสอน 
[ 445 ]  
นายอาณัติ จันคำมา 4 กันยายน 2550 เวลา 18:48:02 0.36MB
  เชียงใหม่ สรุปรายงานประจำเดือน สรุปค่าใช้จ่ายรอบไตรมาส 4 เดือน ครั้งที่ 2 ( พ.ค 50 - ส.ค 50 ) สถานีฯ เชียงใหม่ 
[ 463 ]  
นายวรวุฒิ ไชยจักร 3 กันยายน 2550 เวลา 11:31:42 0.02MB
  แม่สะเรียง รายงานผลการปฏิบัติงาน ตรวจทานรายการทรัพย์สิน กลางปี ครั้งที่ 2 
[ 1178 ]  
นายสงบ หมัดสมัน 31 สิงหาคม 2550 เวลา 13:54:48 0.37MB
  ตาก รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ สอบทานทรัพย์สินกลางปี 2550 ครั้งที่ 2 
[ 319 ]  
นายชัยวัฒน์ ประสาทศิลป์ 30 สิงหาคม 2550 เวลา 11:28:17 0.02MB
  นครสวรรค์ รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ สำรวจแก้ไขรายการทรัพย์สินกลางปี50สน.นครสวรรค์ ส่งศูนย์ฯล่าสุด 
[ 397 ]  
นายจิรักษ์ ทองดี 29 สิงหาคม 2550 เวลา 11:35:05 0.23MB
  แม่ฮ่องสอน รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ รายงานการตรวจทรัพย์สินสถานีฯ จ.แม่ฮ่องสอน กลางปี2550 ครั้งที่ 2 
[ 385 ]  
นายอภิชาติ คมเวช 28 สิงหาคม 2550 เวลา 13:39:36 0.06MB
  แพร่ รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ สอบทานทรัพย์สินกลางปี 50 ครั้งที่ 2 (แก้ไข) 
[ 390 ]  
นายสุเมธ ทองนพเก้า 27 สิงหาคม 2550 เวลา 15:37:51 0.10MB
  ลำปาง รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ ใบปะหน้าทรัพย์สิน รอบที่ 2 
[ 355 ]  
นายเจริญ มะโน 27 สิงหาคม 2550 เวลา 12:21:05 0.05MB
  ลำปาง รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ ทรัพย์สิน รอบที่ 2 
[ 554 ]  
นายเจริญ มะโน 27 สิงหาคม 2550 เวลา 12:14:19 0.08MB
  เชียงใหม่ รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ สรุปรายงานสอบทานทรัพย์สินกลางปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 2 สถานีฯ จ.เชียงใหม่ 
[ 1073 ]  
นายวรวุฒิ ไชยจักร 24 สิงหาคม 2550 เวลา 12:00:18 0.40MB

   หน้าที่ : 4 [ จากทั้งหมด 11 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 12 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]