มีข้อมูล 252 รายการ
Memory 52.525 MB

     ค้นหาข้อมูลโดยกำหนด     สถานีฯ :    และเอกสาร :      
     แฟ้มเอกสารประจำสถานีฯ   หน้าที่ : 10 [ จากทั้งหมด 11 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 12 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 52.525 MB ]   แสดงรายการของ สถานีฯ 6View
Poster
  เชียงใหม่ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปแผนปฏิบัติการปี 48 ไตรมาสที่ 1 ( 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 48 ) งานบำรุงรักษา 
[ 449 ]  
นายทรงวิทย์ ดิษฐวุฒิ 19 กันยายน 2549 เวลา 13:52:47 0.35MB
  เชียงใหม่ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปแผนบำรุงรักษาสถานีวิทยุฯ และโทรทัศน์ 
[ 487 ]  
นายทรงวิทย์ ดิษฐวุฒิ 18 กันยายน 2549 เวลา 22:44:48 0.03MB
  เชียงใหม่ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปแผนปฏิบัติการปี 49 ไตรมาสที่ 3 ( 1 กรกฎคม 2549 - 30 กันยายน 2549 ) งานบำรุงรักษา 
[ 483 ]  
นายทรงวิทย์ ดิษฐวุฒิ 18 กันยายน 2549 เวลา 21:57:09 0.36MB
  เชียงใหม่ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปแผนปฏิบัติการปี 49 ไตรมาสที่ 2 ( 1 เมษายน 2549 - 30 มิถุนายน 2549 ) งานบำรุงรักษา 
[ 473 ]  
นายทรงวิทย์ ดิษฐวุฒิ 18 กันยายน 2549 เวลา 21:55:44 0.35MB
  เชียงใหม่ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปแผนปฏิบัติการปี 49 ไตรมาสที่ 1 ( 1 มกราคม2549 - 31 มีนาคม2549 ) งานบำรุงรักษา 
[ 438 ]  
นายทรงวิทย์ ดิษฐวุฒิ 18 กันยายน 2549 เวลา 21:54:27 0.35MB
  แม่ฮ่องสอน รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานการออกอากาศเครื่องส่งวิทยุ สถานีฯ จ.แม่ฮ่องสอน 
[ 450 ]  
นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 4 กันยายน 2549 เวลา 11:11:55 0.10MB
  เชียงใหม่ สรุปรายงานประจำเดือน รายงานการออกอากาศเครื่องส่งวิทยุ ลำพูน และพะเยา ประจำเดือน สิงหาคม 2549 
[ 592 ]  
นายสมบัติ เทียมตามณี 2 กันยายน 2549 เวลา 15:53:17 0.03MB
  ตาก รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงายการออกอากาศ TX FM 
[ 506 ]  
นายชัยพันธ์ เจริญพันธ์ 2 กันยายน 2549 เวลา 13:13:50 0.03MB
  เชียงใหม่ สรุปรายงานประจำเดือน รายงานการออกอากาศเครื่องส่งวิทยุ FM 100.75 MHz ประจำเดือน สิงหาคม 49 
[ 476 ]  
นายวรวุฒิ ไชยจักร 1 กันยายน 2549 เวลา 10:37:23 0.02MB
  ลำปาง รายงานทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ ทรัพย์สิน งวดแรก49 
[ 471 ]  
นายเจริญ มะโน 15 สิงหาคม 2549 เวลา 15:13:46 0.19MB
  เชียงใหม่ รายงานทรัพย์สินหรืออุปกรณ์  ตรวจสอบครุภณฑ์สำนักงานและครุภณฑ์ช่าง 49 สถานีฯ จ.เชียงใหม่ (ส่วนของซ่อมบำรุงฯ) 
[ 722 ]  
นายสมบัติ เทียมตามณี 12 สิงหาคม 2549 เวลา 23:12:31 0.03MB
  เชียงใหม่ รายงานทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ ตรวจสอบครุภณฑ์สำนักงานและครุภณฑ์ช่าง 49 สถานีฯ จ.เชียงใหม่ ( TV ) 
[ 774 ]  
นายวรวุฒิ ไชยจักร 11 สิงหาคม 2549 เวลา 13:05:48 0.17MB
  แม่ฮ่องสอน รายงานทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ รายงานทรัพย์สินสถานีฯ จ. แม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2549 
[ 388 ]  
นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 11 สิงหาคม 2549 เวลา 10:20:32 1.05MB
  เชียงใหม่ สรุปรายงานประจำเดือน สรุปการออกอากาศเครื่องส่งวิทยุ จ.พะเยา 
[ 463 ]  
นายสมบัติ เทียมตามณี 2 สิงหาคม 2549 เวลา 14:56:22 0.02MB
  เชียงใหม่ สรุปรายงานประจำเดือน สรุปการออกอากาศเครื่องส่งวิทยุ FM 100.75 MHz อสมท จ.เชียงใหม่ ( ก.ค 49 ) 
[ 493 ]  
นายวรวุฒิ ไชยจักร 2 สิงหาคม 2549 เวลา 14:51:24 0.02MB
  แม่ฮ่องสอน รายงานผลการปฏิบัติงาน ส่งรายงานการออกอากาศ เครื่องส่ง FM สถานี ฯ จ.แม่ฮ่องสอน 
[ 431 ]  
นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 1 สิงหาคม 2549 เวลา 12:48:12 0.10MB
  แม่ฮ่องสอน รายงานผลการวัดค่ากราวด์ ส่งรายงานผลวักราวด์ สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ แม่ฮ่องสอน 
[ 904 ]  
นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 28 กรกฎาคม 2549 เวลา 16:06:39 0.02MB
  แม่ฮ่องสอน ขออนุมัติ อื่นๆ ส่งภาพป้ายสถานีฯ จ.แม่ฮ่องสอน 
[ 450 ]  
นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 27 กรกฎาคม 2549 เวลา 15:51:54 0.15MB
  เชียงใหม่ ขออนุมัติ อื่นๆ เสนอรายชื่อพนักงานดีเด่น สถานีฯ จ.เชียงใหม่ 
[ 458 ]  
นายวรวุฒิ ไชยจักร 21 กรกฎาคม 2549 เวลา 11:42:39 0.09MB
  นครสวรรค์ ขออนุมัติ อื่นๆ ส่งรายชื่อพนักงานดีเด่นประจำสถานีฯนครสวรรค์ 
[ 442 ]  
นายจิรักษ์ ทองดี 19 กรกฎาคม 2549 เวลา 12:19:29 0.34MB
  แม่ฮ่องสอน รายงานการตรวจซ่อม ผลการซ่อม Surge 
[ 440 ]  
นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 14 กรกฎาคม 2549 เวลา 17:53:35 0.38MB
  แม่ฮ่องสอน รายงานการตรวจซ่อม DEHYDRATER เสียหายจากฟ้าผ่า 
[ 514 ]  
นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 14 กรกฎาคม 2549 เวลา 17:19:35 0.15MB
  เชียงใหม่ สรุปรายงานประจำเดือน สรุปค่าใช้จ่ายฯ ไตรมาสที่ 2/49 
[ 453 ]  
นายวรวุฒิ ไชยจักร 12 กรกฎาคม 2549 เวลา 21:33:47 0.03MB
  เชียงใหม่ สรุปรายงานประจำเดือน รายงานการออกอากาศเครื่องส่งวิทยุ FM 100.75 MHz จ.เชียงใหม่ 
[ 418 ]  
นายวรวุฒิ ไชยจักร 3 กรกฎาคม 2549 เวลา 12:43:18 0.02MB
  สุโขทัย สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 1 ปี 2549 ( 1 มค.49 - 31 มีค.49 ) จ.สุโขทัย 
[ 429 ]  
นายอดินันท์ จันทวงศ์ 2 พฤษภาคม 2549 เวลา 18:09:23 0.08MB

   หน้าที่ : 10 [ จากทั้งหมด 11 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 12 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]