มีข้อมูล 252 รายการ
Memory 52.525 MB

     ค้นหาข้อมูลโดยกำหนด     สถานีฯ :    และเอกสาร :      
     แฟ้มเอกสารประจำสถานีฯ   หน้าที่ : 8 [ จากทั้งหมด 11 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 12 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 52.525 MB ]   แสดงรายการของ สถานีฯ 6View
Poster
  ลำปาง แผนปฏิบัติงาน แผนปฎิบัติงาน ปี 2550 สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จ.ลำปาง 
[ 472 ]  
นายเจริญ มะโน 21 มีนาคม 2550 เวลา 11:09:07 0.20MB
  น่าน รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ ใบส่งคืนทีวี 25 นิ้ว จ.น่าน 
[ 454 ]  
นายไชยยันต์ พงศ์วุฒิศักดิ์ 12 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 17:52:19 0.05MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปรายงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน ศูนย์ฯเหนือ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2549 
[ 466 ]  
admin 7 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 11:36:19 0.20MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายงานการออกอากาศและขัดข้อง สรุปรายงานออกอากาศโทรทัศน์ ศูนย์ฯเหนือ มกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2549 
[ 473 ]  
admin 6 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 15:59:17 0.54MB
  เชียงราย รายงานผลการปฏิบัติงาน รายการทรัพย์สิน 49 
[ 916 ]  
นายสิทธิโชค ธำรงค์ศิริ 24 มกราคม 2550 เวลา 21:48:28 0.09MB
  ลำปาง รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ รายการตรวจนับทรัพย์สิน ประจำปี 2549 จ.ลำปาง 
[ 554 ]  
นายเจริญ มะโน 24 มกราคม 2550 เวลา 21:04:51 0.19MB
  นครสวรรค์ รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ รายการตรวจนับทรัพย์สิน ประจำปี 2549 จ.นครสวรรค์ 
[ 472 ]  
นายจิรักษ์ ทองดี 24 มกราคม 2550 เวลา 10:46:43 0.25MB
  นครสวรรค์ รายงานทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ ส่งรายการทรัพย์สินสถานีฯนครสวรรค์ ปี 2549 
[ 613 ]  
นายจิรักษ์ ทองดี 24 มกราคม 2550 เวลา 10:41:16 0.25MB
  แม่ฮ่องสอน รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ รายการตรวจนับทรัพย์สิน ประจำปี 2549 จ.แม่ฮ่องสอน 
[ 621 ]  
นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 24 มกราคม 2550 เวลา 10:29:23 0.17MB
  แม่ฮ่องสอน รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ รายการตรวจนับทรัพย์สิน ประจำปี 2549 จ.แม่ฮ่องสอน 
[ 340 ]  
นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 24 มกราคม 2550 เวลา 10:12:17 0.34MB
  แม่ฮ่องสอน รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ รายงานการตรวจนับทรัพย์สินสถานีฯแม่ฮ่องสอนประจำปี 2549 
[ 377 ]  
นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 24 มกราคม 2550 เวลา 10:07:02 0.34MB
  แพร่ รายงานทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ ทรัพย์สินสถานีฯ จ. แพร่ ปี 2549 
[ 532 ]  
นายสุเมธ ทองนพเก้า 23 มกราคม 2550 เวลา 13:26:05 0.17MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ รายการตรวจนับทรัพย์สิน ประจำปี 2549 ศูนย์ฯเหนือ 
[ 439 ]  
นางหอมศิริ อุบลเจริญ 23 มกราคม 2550 เวลา 10:06:44 0.02MB
  เชียงใหม่ รายงานทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ ตรวจนับทรัพย์สิน ประจำปี 2549 สถานีฯ จ.เชียงใหม่ 
[ 1022 ]  
นายวรวุฒิ ไชยจักร 23 มกราคม 2550 เวลา 09:58:40 0.13MB
  แม่สะเรียง รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ รายการตรวจนับทรัพย์สิน ประจำปี 2549 สถานีฯ อ.แม่สะเรียง 
[ 495 ]  
นายสงบ หมัดสมัน 22 มกราคม 2550 เวลา 15:21:27 0.19MB
  ลำปาง รายงานทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ ทรัพย์สินลำปาง 31 ธค 49 
[ 466 ]  
นายเจริญ มะโน 19 มกราคม 2550 เวลา 14:22:49 0.19MB
  เชียงใหม่ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปแผนปฏิบัติการปี 49 ไตรมาสที่ 4 ( 1 ต.ค. 49 - 31 ธ.ค. 49 ) สถานีฯ จ.เชียงใหม่ 
[ 449 ]  
นายทรงวิทย์ ดิษฐวุฒิ 18 มกราคม 2550 เวลา 10:00:42 0.35MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายงานทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ รายการคุรุภัณฑ์ช่างเครื่องจักรอุปกรณ์ สถานีฯ จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ มค49 - ธค49 
[ 437 ]  
admin 17 มกราคม 2550 เวลา 14:03:36 0.26MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายงานทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ รายการคุรุภัณฑ์ช่างเครื่องจักรอุปกรณ์ สถานีฯ จ.แพร่ ตั้งแต่ มค49 - ธค49 
[ 389 ]  
admin 17 มกราคม 2550 เวลา 14:02:56 0.19MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายงานทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ รายการคุรุภัณฑ์ช่างเครื่องจักรอุปกรณ์ สถานีฯ จ.น่าน ตั้งแต่ มค49 - ธค49 
[ 393 ]  
admin 17 มกราคม 2550 เวลา 14:02:22 0.18MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายงานทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ รายการคุรุภัณฑ์ช่างเครื่องจักรอุปกรณ์ สถานีฯ จ.ตาก ตั้งแต่ มค49 - ธค49 
[ 446 ]  
admin 17 มกราคม 2550 เวลา 14:01:34 0.20MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายงานทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ รายการเครื่องใช้สำนักงาน สถานีฯศูนย์เหนือ ตั้งแต่ มค49 - ธค49 
[ 396 ]  
admin 17 มกราคม 2550 เวลา 14:00:22 0.36MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายงานทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ สรุปรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสถานีฯและศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 22 กพ49 
[ 373 ]  
admin 17 มกราคม 2550 เวลา 13:59:14 0.32MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายงานทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ คุรุภัณฑ์ช่างฯของสถานีโทรทัศน์ในศูนย์เหนือ ตั้งแต่ 17สค47 - 31ธค48 
[ 418 ]  
admin 17 มกราคม 2550 เวลา 13:57:10 0.57MB
  เชียงใหม่ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปติดตามผลปฎิบัติงานไตรมาสที่ 4 ปี 49 
[ 527 ]  
นายวรวุฒิ ไชยจักร 17 มกราคม 2550 เวลา 09:17:37 0.31MB

   หน้าที่ : 8 [ จากทั้งหมด 11 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 12 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]