มีข้อมูล 252 รายการ
Memory 52.525 MB

     ค้นหาข้อมูลโดยกำหนด     สถานีฯ :    และเอกสาร :      
     แฟ้มเอกสารประจำสถานีฯ   หน้าที่ : 7 [ จากทั้งหมด 11 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 12 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 52.525 MB ]   แสดงรายการของ สถานีฯ 6View
Poster
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายงานการออกอากาศและขัดข้อง สรุปรายงานออกอากาศโทรทัศน์ ศูนย์ฯเหนือ ไตรมาสที่ 1 ปี 2550 ( มกราคม 50 - มีนาคม 50 ) 
[ 478 ]  
admin 13 เมษายน 2550 เวลา 02:27:16 0.14MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายงานการออกอากาศและขัดข้อง สรุปรายงานออกอากาศวิทยุฯ ศูนย์ฯเหนือ ไตรมาสที่ 1 ปี 2550 ( มกราคม 50 - มีนาคม 50 ) 
[ 464 ]  
admin 13 เมษายน 2550 เวลา 01:42:23 0.16MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปรายงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน ศูนย์ฯเหนือ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2550 
[ 399 ]  
admin 12 เมษายน 2550 เวลา 18:19:29 0.22MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายงานการบำรุงรักษา สรุปแผนบำรุงรักษาสถานีวิทยุฯ และโทรทัศน์ อสมท ประจำศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ ปี 2549 
[ 506 ]  
admin 12 เมษายน 2550 เวลา 18:11:45 0.06MB
  ลำปาง สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปแผนปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 / 2550 จ.ลำปาง 
[ 471 ]  
นายเจริญ มะโน 5 เมษายน 2550 เวลา 12:49:15 0.36MB
  เพชรบูรณ์ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปแผนปฎิบัติงานไตรมาส1_2550 สถานีฯเพชรบูรณ์ 
[ 542 ]  
นายพลชัย กาอ่วน 5 เมษายน 2550 เวลา 12:40:43 0.04MB
  เพชรบูรณ์ แผนปฏิบัติงาน แผนปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2550 สถานีฯเพชรบูรณ์ 
[ 485 ]  
นายพลชัย กาอ่วน 5 เมษายน 2550 เวลา 12:35:16 0.23MB
  แพร่ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปแผนปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 / 2550 จ.แพร่ 
[ 532 ]  
นายสุเมธ ทองนพเก้า 4 เมษายน 2550 เวลา 17:47:36 0.34MB
  แม่สะเรียง สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปแผนปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 / 2550 แม่สะเรียง 
[ 501 ]  
นายสงบ หมัดสมัน 4 เมษายน 2550 เวลา 17:09:19 0.35MB
  ตาก สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปแผนปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 / 2550 จ.ตาก 
[ 481 ]  
นายชัยวัฒน์ ประสาทศิลป์ 4 เมษายน 2550 เวลา 16:40:06 0.06MB
  นครสวรรค์ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปแผนปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 / 2550 จ.นครสวรรค์ 
[ 402 ]  
นายจิรักษ์ ทองดี 3 เมษายน 2550 เวลา 13:25:03 0.05MB
  นครสวรรค์ สรุปแผนปฏิบัติงาน ส่งเอกสารแผนปฏิบัติงานไตรมาส 1-50 ม.ค.-มี.ค.50 สน.นครสวรรค์ 
[ 475 ]  
นายจิรักษ์ ทองดี 3 เมษายน 2550 เวลา 13:22:20 0.05MB
  นครสวรรค์ สรุปแผนปฏิบัติงาน ส่งเอกสารแผนปฏิบัติงานไตรมาส 1-50 ม.ค.-มี.ค.50 สน.นครสวรรค์ 
[ 405 ]  
นายจิรักษ์ ทองดี 3 เมษายน 2550 เวลา 13:21:22 0.04MB
  นครสวรรค์ สรุปแผนปฏิบัติงาน ส่งเอกสารแผนปฏิบัติงานไตรมาส 1-50 ม.ค.-มี.ค.50 สน.นครสวรรค์ 
[ 395 ]  
นายจิรักษ์ ทองดี 3 เมษายน 2550 เวลา 13:20:15 0.04MB
  เชียงใหม่ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปติดตามผลปฎิบัติงานไตรมาสที่ 1 ปี 2550 สถานีฯ จ.เชียงใหม่ 
[ 509 ]  
นายวรวุฒิ ไชยจักร 30 มีนาคม 2550 เวลา 11:00:08 0.32MB
  แม่ฮ่องสอน สรุปแผนปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2550 จ.แม่ฮ่องสอน 
[ 462 ]  
นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 29 มีนาคม 2550 เวลา 17:42:53 0.39MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายงานการออกอากาศและขัดข้อง สรุปรายงานออกอากาศวิทยุฯ ศูนย์ฯเหนือ มกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2549 
[ 417 ]  
admin 28 มีนาคม 2550 เวลา 07:54:44 0.18MB
  เชียงใหม่ แผนปฏิบัติงาน แผนปฎิบัติงาน ปี 2550 สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์และซ่อมบำรุง จ.เชียงใหม่ 
[ 475 ]  
นายวรวุฒิ ไชยจักร 24 มีนาคม 2550 เวลา 15:38:03 0.10MB
  แม่สะเรียง แผนปฏิบัติงาน แผนปฎิบัติงาน ปี 2550 สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ แม่สะเรียง 
[ 427 ]  
นายสงบ หมัดสมัน 23 มีนาคม 2550 เวลา 16:46:15 0.21MB
  ตาก แผนปฏิบัติงาน แผนปฎิบัติงาน ปี 2550 สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จ.ตาก 
[ 501 ]  
นายชัยวัฒน์ ประสาทศิลป์ 23 มีนาคม 2550 เวลา 14:02:31 0.21MB
  น่าน แผนปฏิบัติงาน แผนปฎิบัติงาน ปี 2550 สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จ.น่าน 
[ 428 ]  
นายไชยยันต์ พงศ์วุฒิศักดิ์ 23 มีนาคม 2550 เวลา 09:35:42 0.05MB
  แพร่ แผนปฏิบัติงาน แผนปฎิบัติงาน ปี 2550 สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จ. แพร่ 
[ 368 ]  
นายสุเมธ ทองนพเก้า 22 มีนาคม 2550 เวลา 15:04:36 0.19MB
  แพร่ แผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงาน ปี 2550 ของสถานีฯ จ. แพร่ 
[ 461 ]  
นายสุเมธ ทองนพเก้า 22 มีนาคม 2550 เวลา 14:59:23 0.19MB
  นครสวรรค์ แผนปฏิบัติงาน แผนปฎิบัติงาน ปี 2550 สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จ.นครสวรรค์ 
[ 508 ]  
นายจิรักษ์ ทองดี 22 มีนาคม 2550 เวลา 10:58:39 0.22MB
  แม่ฮ่องสอน แผนปฏิบัติงาน แผนปฎิบัติงาน ปี 2550 สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จ.แม่ฮ่องสอน 
[ 471 ]  
นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 21 มีนาคม 2550 เวลา 16:45:19 0.09MB

   หน้าที่ : 7 [ จากทั้งหมด 11 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 12 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]