มีข้อมูล 252 รายการ
Memory 52.525 MB

     ค้นหาข้อมูลโดยกำหนด     สถานีฯ :    และเอกสาร :      
     แฟ้มเอกสารประจำสถานีฯ   หน้าที่ : 1 [ จากทั้งหมด 11 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 12 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 52.525 MB ]   แสดงรายการของ สถานีฯ 6View
Poster
  ศูนย์ฯภาคเหนือ แผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2553 
[ 630 ]  
admin 11 มีนาคม 2554 เวลา 08:46:03 0.18MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ แผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2552 
[ 563 ]  
admin 11 มีนาคม 2554 เวลา 08:36:20 0.15MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ แผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2551 
[ 540 ]  
admin 11 มีนาคม 2554 เวลา 08:27:16 0.13MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ สรุปงบลงทุน-สรุปแผนพัฒนาสถานีฯ สรุปงบลงทุนศูนย์ฯเหนือ พ.ศ.2550 
[ 553 ]  
admin 11 มีนาคม 2554 เวลา 07:53:02 0.17MB
  ลำปาง รายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปไตรมาส 2/53(1 เม.ย. 53-30 มิ.ย.53) 
[ 562 ]  
นายเศกสรรค์ เมฆอากาศ 8 กรกฎาคม 2553 เวลา 10:54:46 0.36MB
  แม่ฮ่องสอน รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2552 
[ 569 ]  
นายอาณัติ จันคำมา 7 มกราคม 2553 เวลา 18:21:09 0.42MB
  แม่ฮ่องสอน รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2552 
[ 616 ]  
นายอาณัติ จันคำมา 1 ตุลาคม 2552 เวลา 13:22:47 0.43MB
  แม่ฮ่องสอน รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2552 
[ 569 ]  
นายอาณัติ จันคำมา 1 กรกฎาคม 2552 เวลา 19:53:48 0.43MB
  นครสวรรค์ รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ ส่งรายการสำรวจทรัพย์สินสถานีฯ นครสวรรค์ ประจำปี 2551 
[ 637 ]  
นายจิรักษ์ ทองดี 9 พฤษภาคม 2552 เวลา 19:17:52 1.61MB
  เชียงใหม่ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปแผนปฎิบัติงานไตรมาสที่ 1/2552 สถานีฯ จ.เชียงใหม่ 
[ 665 ]  
นายวรวุฒิ ไชยจักร 24 เมษายน 2552 เวลา 17:39:49 0.39MB
  แม่ฮ่องสอน รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2552 
[ 624 ]  
นายอาณัติ จันคำมา 31 มีนาคม 2552 เวลา 18:21:05 0.43MB
  นครสวรรค์ สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปค่าใช้จ่ายรอบไตรมาส 4 (1 ต.ค.51- 31 ธ.ค.51) สถานีฯ จ.นครสวรรค์ 
[ 698 ]  
นายจิรักษ์ ทองดี 19 มกราคม 2552 เวลา 10:21:07 0.31MB
  เชียงใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปแผนปฎิบัติงานไตรมาสที่ 4/2551 สถานีฯ จ.เชียงใหม่ (ฉบับแก้ไข) 
[ 785 ]  
นายวรวุฒิ ไชยจักร 15 มกราคม 2552 เวลา 15:58:22 0.45MB
  แม่ฮ่องสอน รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2551 
[ 656 ]  
นายอาณัติ จันคำมา 30 ธันวาคม 2551 เวลา 10:20:35 0.39MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ รายการทรัพย์สินช่อง 3 ส่งคืน ( ทั่วประเทศ ) 
[ 734 ]  
admin 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13:09:43 3.98MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ ทะเบียนสินทรัพย์ TV ศูนย์ฯเหนือ ชุด 2 และที่ตกค้างตามสถานี TV อื่นๆ 
[ 618 ]  
admin 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา 12:56:10 0.16MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ ทะเบียนสินทรัพย์ TV ศูนย์ฯเหนือ ( 2546-2550 ) และที่ตกค้างตามสถานี TV อื่นๆ 
[ 599 ]  
admin 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา 12:55:16 0.04MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ ทะเบียนสินทรัพย์ TV สุโขทัย ชุด 2 
[ 582 ]  
admin 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา 12:54:06 0.04MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ ทะเบียนสินทรัพย์ TV สุโขทัย ( 2546-2550 ) 
[ 638 ]  
admin 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา 12:53:37 0.14MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ ทะเบียนสินทรัพย์ TV เพชรบูรณ์ ชุด 2 
[ 551 ]  
admin 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา 12:52:47 0.21MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ ทะเบียนสินทรัพย์ TV เพชรบูรณ์ ( 2546-2550 ) 
[ 544 ]  
admin 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา 12:52:16 0.02MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ ทะเบียนสินทรัพย์ TV นครสวรรค์ ชุด 2 
[ 545 ]  
admin 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา 12:50:47 0.04MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ ทะเบียนสินทรัพย์ TV นครสวรรค์ ( 2546-2550 ) 
[ 579 ]  
admin 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา 12:50:10 0.17MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ ทะเบียนสินทรัพย์ TV น่าน ชุด 2 
[ 661 ]  
admin 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา 12:48:57 0.08MB
  ศูนย์ฯภาคเหนือ รายการทรัพย์สินหรือรายการอุปกรณ์ ทะเบียนสินทรัพย์ TV น่าน ( 2546-2550 ) 
[ 562 ]  
admin 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา 12:47:48 0.09MB

   หน้าที่ : 1 [ จากทั้งหมด 11 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 12 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]