วันที่แจ้งข่าว :  10 พฤษภาคม 2553 เวลา 13:23:10  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1058 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายเจริญ มะโน   ลำปาง / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ป้องกันฟ้าผ่า GEN

ข้อความ :

ป้องกันฟ้าผ่า GENมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1273472590.pdf ] [ 1,000,159 Byte ]