วันที่แจ้งข่าว :  6 พฤษภาคม 2553 เวลา 12:09:37  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1083 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ชุดป้องกันเครื่องยนต์จากฟ้าฝ่าอัตโนมัติ

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีในภาคเหนือ
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
จีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม ผู้ส่ง....มีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1273122577.pdf ] [ 415,086 Byte ]