วันที่แจ้งข่าว :  27 เมษายน 2553 เวลา 15:21:16  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1007 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายเศกสรรค์ เมฆอากาศ   ลำปาง / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ปรับปรุงระบบระบายความร้อน Exciter เครื่องส่ง TV NECรุ่น PCN-1610SSPH1

ข้อความ :

no messageมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1272356476.doc ] [ 4,409,856 Byte ]