วันที่แจ้งข่าว :  27 เมษายน 2553 เวลา 14:01:00  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1096 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  admin   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ปรับปรุงระบบระบายความร้อน Exciter เครื่องส่ง TV ( ส่งใหม่ )

ข้อความ :

ปรับปรุงระบบระบายความร้อน Exciter เครื่องส่ง TV NEC รุ่น PCN-1610SSPH 1

เรียน หน.สถานีฯในภาคเหนือ
เพื่อโปรดทราบ

มีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1272351660.pdf ] [ 147,838 Byte ]