วันที่แจ้งข่าว :  24 เมษายน 2553 เวลา 11:20:19  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1149 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ปรับปรุงระบบระบายความร้อน Exciter เครื่องส่ง TV NEC รุ่น PCN-1610SSPH 1

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯในภาคเหนือ
เพื่อโปรดทราบ
จีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม ผู้ส่งมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ ปรับปรุงระบบระบายความร้อน Exciter เครื่องส่ง TV NEC รุ่น PCN-1610SSPH 1.pdf ] [ 147,838 Byte ]