วันที่แจ้งข่าว :  19 เมษายน 2553 เวลา 13:51:19  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1130 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  การประกาศผลรางวัลผลงานวัตกรรมคุณภาพ บมจ.อสมท ประจำปี 2553

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีและซ่อมบำรุงจ.สุโขทัย
เพื่อดำเนินการต่อไป
จีระศักคิ์ แซ่ลิ้ม ผู้ส่งมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1271659879.pdf ] [ 126,883 Byte ]