วันที่แจ้งข่าว :  9 เมษายน 2553 เวลา 12:06:38  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1100 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯในภาคเหนือ
เพื่อดำเนินการต่อไป
จีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม ผู้ส่งมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1270789598.pdf ] [ 668,328 Byte ]