วันที่แจ้งข่าว :  5 เมษายน 2553 เวลา 10:25:35  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1097 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ขออนุมัติในหลักการจัดซื้อถังน้ำสแตนเลศ

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯ อ.แม่สะเรียง
เพื่อดำเนินการต่อไป
จีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม ผู้ส่ง....มีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1270437935.pdf ] [ 273,024 Byte ]