วันที่แจ้งข่าว :  30 มีนาคม 2553 เวลา 11:17:34  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1090 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  จัดส่งรายละเอียดการโอนเงิน,สมัครเข้ารับการอบรมฯ,ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานภายใน

ข้อความ :

1. จัดส่งรายละเอียดการโอนเงิน
2. สมัครเข้ารับการอบรมฯ
3. ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานภายใน
รายละเอียดเอกสารแนบให้สถานีฯ ดูใน Web ศูนย์ฯภาคกลางมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1269922654.pdf ] [ 99,160 Byte ]