วันที่แจ้งข่าว :  25 มีนาคม 2553 เวลา 10:49:35  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1100 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  รายงานการประชุมครบรอบ 33 ปี อสมท , ขอความร่วมมือสรุปผลการใช้งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี , ขอเชิญคณะกรรมการประกวดนวัตกรรมคุณภาพ บมจ.อสมท เดินทางไปพิจารณาผลงานนวัตกรรม

ข้อความ :

1. รายงานการประชุมครบรอบ 33 ปี อสมท
2. ขอความร่วมมือสรุปผลการใช้งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3. ขอเชิญคณะกรรมการประกวดนวัตกรรมคุณภาพ บมจ.อสมท เดินทางไปพิจารณาผลงานนวัตกรรม
รายละเอียดเอกสารแนบให้สถานีฯ ดูใน Web ศูนย์ฯ ภาคกลางมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1269488975.pdf ] [ 103,046 Byte ]