วันที่แจ้งข่าว :  24 มีนาคม 2553 เวลา 09:37:01  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1069 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจิรักษ์ ทองดี   นครสวรรค์ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  แจ้งรายชื่อโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯพื้นที่ จ.นครสวรรค์

ข้อความ :

เรียน ผจก.ศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
จาก จิรักษ์ ทองดีมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1269398221.pdf ] [ 248,952 Byte ]