วันที่แจ้งข่าว :  17 มีนาคม 2553 เวลา 13:55:00  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1110 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ขอให้เร่งส่งรายได้ ค่าใช้จ่าย และ Clear ค่าใช้จ่ายบิดบัญชี ไตรมาส 1 ปี2553

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯภาคเหนือ
เพื่อดำเนินการต่อไป
จีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม ผู้ส่ง....มีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1268808900.pdf ] [ 47,554 Byte ]