วันที่แจ้งข่าว :  16 มีนาคม 2553 เวลา 12:06:50  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1094 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ชมเชยการปฏิบัติงาน

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯภาคเหนือ
เพื่อโปรดทราบ
จีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม ผู้ส่ง....มีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1268716010.pdf ] [ 647,705 Byte ]