วันที่แจ้งข่าว :  16 มีนาคม 2553 เวลา 11:56:53  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1099 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  การของบลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปี 2553

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯภาคเหนือ
เพื่อดำเนินการต่อไป
จีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม ผู้ส่ง....มีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1268715413.pdf ] [ 72,660 Byte ]