วันที่แจ้งข่าว :  16 มีนาคม 2553 เวลา 10:37:46  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1123 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  การบรรยายหัวข้อ เงินทองเป็นเรื่องต้องรู้

ข้อความ :

เรียน..หน.สถานีฯในภาคเหนือ
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
จีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม ผู้ส่ง.....มีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1268710666.pdf ] [ 158,980 Byte ]