วันที่แจ้งข่าว :  12 มีนาคม 2553 เวลา 16:29:10  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1155 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯในภาคเหนือ
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
จีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม ผู้ส่ง
มีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1268386150.pdf ] [ 138,130 Byte ]