วันที่แจ้งข่าว :  12 มีนาคม 2553 เวลา 16:27:00  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1070 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  บมจ.ที โอ ที เปลื่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีฯจ.เชียงราย

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯในภาคเหนือ
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
จีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม ผู้ส่งมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1268386020.pdf ] [ 23,561 Byte ]