วันที่แจ้งข่าว :  3 กรกฎาคม 2552 เวลา 15:56:46  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1038 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานอาวุโส

ข้อความ :

เรียน...หน.สถานีฯภาคเหนือ
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
งานเลขานุการประจำศูนย์ฯภาคเหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1246607806.pdf ] [ 559,927 Byte ]