วันที่แจ้งข่าว :  1 กรกฎาคม 2552 เวลา 17:41:20  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1040 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ขอความร่วมมือรณรงค์ทำความสอาดสถานที่ทำงาน

ข้อความ :

เรีนย...หน.สถานีฯทุกที่ในภาคเหนือ
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
งานเลขาฯศูนย์ฯภาคเหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1246441280.pdf ] [ 296,413 Byte ]