วันที่แจ้งข่าว :  30 มิถุนายน 2552 เวลา 12:06:22  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1046 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ส่งรายชื่อพนักงานเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

ข้อความ :

ส่งรายชื่อพนักงานเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1246334782.pdf ] [ 248,577 Byte ]