วันที่แจ้งข่าว :  24 มิถุนายน 2552 เวลา 11:02:06  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1029 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  การป้องกันโรคใข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯในภาคเหนือ
เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทั่วกัน
งานเลขานุการประจำศูนย์ฯมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1245812526.pdf ] [ 65,077 Byte ]