วันที่แจ้งข่าว :  19 มิถุนายน 2552 เวลา 16:28:08  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1038 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตร "สติปัฏฐานภาวนา"

ข้อความ :

ส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตร "สติปัฏฐานภาวนา"
รายละเอียดดูที่ Web ภาคกลางมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1245400088.pdf ] [ 42,639 Byte ]