วันที่แจ้งข่าว :  19 มิถุนายน 2552 เวลา 16:25:07  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1054 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ขอให้เร่งส่งรายได้-ค่าใช้จ่าย และ Clear ค่าใช้จ่ายเพื่อปิดบัญชีไตรมาส 2 ปี 2552

ข้อความ :

ขอให้เร่งส่งรายได้-ค่าใช้จ่าย และ Clear ค่าใช้จ่ายเพื่อปิดบัญชีไตรมาส 2 ปี 2552มีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1245399907.pdf ] [ 47,480 Byte ]