วันที่แจ้งข่าว :  9 มิถุนายน 2552 เวลา 10:49:02  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1041 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน-การประเมินผลงาน

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯในภาคเหนือ
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
งานเลขานุการประจำศูนย์ฯภาคเหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1244515742.pdf ] [ 447,315 Byte ]