วันที่แจ้งข่าว :  27 พฤษภาคม 2552 เวลา 12:09:00  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1039 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  แจ้งเรื่องการเปลื่ยนแปลงเงินกองทุนฯ

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯภาคเหนือ
เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนฯ
เพื่อดำเนินการและแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ
งานเลขานุการประจำศูนย์ฯมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1243397340.pdf ] [ 70,097 Byte ]