วันที่แจ้งข่าว :  27 พฤษภาคม 2552 เวลา 12:05:19  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1051 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  กำหนดการตรวจเยี่ยม 6 เดือนแรก 2552

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯภาคเหนือ
เรื่องกำหนดการตรวจเยี่ยมสถานีฯในภาคเหนือ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
งานเลขานุการประจำศูนย์ฯมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1243397119.pdf ] [ 104,508 Byte ]