วันที่แจ้งข่าว :  26 พฤษภาคม 2552 เวลา 17:36:38  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1026 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายอภิชาติ คมเวช   แม่ฮ่องสอน / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ข้อมูลประกอบขออนุญาต ตาม พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จ.แม่ฮ่องสอน

ข้อความ :

เรียน ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ เพื่อโปรดทราบ
มีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1243330598.pdf ] [ 500,362 Byte ]