วันที่แจ้งข่าว :  25 พฤษภาคม 2552 เวลา 18:21:57  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1049 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจิรักษ์ ทองดี   นครสวรรค์ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ข้อมูลประกอบขออนุญาต ตาม พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ ของสถานีฯ จ.นครสวรรค์

ข้อความ :

เรียน ผจก.ศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ เพื่อโปรดทราบมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1243246917.zip ] [ 1,993,925 Byte ]