วันที่แจ้งข่าว :  18 พฤษภาคม 2552 เวลา 15:51:37  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1044 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  การจัดทำข้อมูลประกอบขออนุญาตตาม พรบ. การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ

ข้อความ :

การจัดทำข้อมูลประกอบขออนุญาตตาม พรบ. การประกอบกิจการกระจายเสียงฯมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1242633097.pdf ] [ 347,370 Byte ]