วันที่แจ้งข่าว :  15 พฤษภาคม 2552 เวลา 15:36:59  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1045 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ผู้ตรวจเยี่ยมภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2552

ข้อความ :

ผู้ตรวจเยี่ยมภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2552มีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1242373019.pdf ] [ 214,469 Byte ]