วันที่แจ้งข่าว :  9 พฤษภาคม 2552 เวลา 11:51:29  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1034 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายพิเชษฐ ท้าวทอง   ลำปาง / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  เชิญเพื่อนพนักงาน เยี่ยมชมเว็บไซต์ สน.ลำปาง

ข้อความ :

สน.ลำปาง กำลังทดลองติดตั้ง webser เพื่อควบคุมเครื่องส่งโทรทัศน์ผ่านอิเตอร์เน็ต โดยใช้โครงข่าย ADSL เชื่อมสัญญาณ WIFI จากสถานนี้วิทยุ FM อสมท.จ.ลำปาง(ตั้งอยู่ในเมืองลำปาง) มายังสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ จ.ลำปาง(ตั้งอยู่บนดอยโตน) ซึ่งมาระยะทาง ทางอากาศไกลกว่า 10 กิโลเมตร. แล้วติดตั้ง webserver ดังกล่าว เพื่อควบคุม และดูรายละเอียดการทำงานของเครื่องส่งโทรทัศน์ผ่านอิเตอร์เน็ตได้

ทดลองได้ที่ URL : http://lampang.homeip.net/
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ lpgtv9@hotmail.com โทร.054-214006 , 086-6701186 , 086-4309214