วันที่แจ้งข่าว :  6 พฤษภาคม 2552 เวลา 11:34:07  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1039 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  admintrator   admin / admin
 เรื่อง

:  แจ้งปลดล็อกให้สถานีฯ 10 วัน เพื่อส่งรายงาน(แก้ไขรายงาน)

ข้อความ :

ปลดล็อกให้ 10 วัน เพื่อให้แก้ไขรายงานย้อนหลัง เข้าไปในหมวด แก้ไขรายงาน นะครับ..
สาเหตุการขัดข้อง เพราะ Server อาจแฮงค์ เป็นระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 52 และ
วันที่ 21 - 23 เมษายน และ 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 52 ซึ่งเป็นปัญหาบ่อยๆ
เพื่อแก้ไขปัญหา อาจจะย้ายข้อมูลมาไว้ที่ ศูนย์ฯเหนือ ซึ่งต้องวางระบบเป็น Server ผ่าน ADSL
กำลังศึกษารายละเอียด, ค่าใช้จ่าย, การจัดหาเครื่อง PC และโปรแกรมอื่นๆ เพื่อรองรับระบบให้สมบูรณ์จริงๆ