วันที่แจ้งข่าว :  22 เมษายน 2552 เวลา 11:58:54  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1049 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  การปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้รับอนุญาตให้ไช้พื้นที่ป่าไม้

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯในภาคเหนือ
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
งานเลขานุการประจำศูนย์ฯมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1240372733.pdf ] [ 71,746 Byte ]